12.3.2018 16:00
מעניקים מלגות

לצפייה בתקנון קרן סטלמך שאושר היום בישיבת הנהלת ההתאחדות לכדורגל, לחצו כאן.