Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
הרשות לבקרת תקציבים
אודות הרשות לבקרת תקציבים

הבקרה התקציבית היא ארגון של ההתאחדות לכדורגל ותפקידה לפקח על האיזון התקציבי ולאורך זמן להבריא את מצבן הכספי של קבוצות הכדורגל בשלושת הליגות המקצועניות. הבקרה התקציבית הוקמה בתחילת שנות ה-90 בעקבות המלצות של ועדה ציבורית שמונתה ע"י ההתאחדות לכדורגל במטרה למצוא פתרון למצבן הכלכלי הקשה של המועדונים.
בראש המבנה הארגוני של הבקרה עומד יו"ר ומליאה המורכבת (בנוסף ליו"ר) מארבעה אנשי ציבור שאינם נושאים בתפקידים בהתאחדות לכדורגל ובקבוצות. תפקידה של המליאה מסתכם בעיקרו בדיון בנושאים עליהם לא הושגה הסכמה בין יו"ר הרשות לבין הקבוצות הרלבנטיות.
הבקרה מתבצעת באופן שבו קבוצות הכדורגל אמורות להגיש לבקרה דו"ח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון המתייחס לעונת הכדורגל שחלפה והמסתיימת ב-31.5 של כל שנה, כמו גם בתקציב לעונת המשחקים הקרובה – וכל זאת לא יאוחר מה-1.7 של כל שנה.
הבקרה סוקרת את הדוחות הכספיים שהוגשו ובוחנת את ריאליות התקציב שהוגש. במקרה של חילוקי דיעות ו/או אי הסכמות לגבי סעיפי ההכנסות וההוצאות, נדרשות הקבוצות להמציא לבקרה בטוחות לקיום אותם סעיפים שבמחלוקת ורק לאחר מכן ניתן אישור לקבוצה לפתוח את עונת המשחקים.
לאחר אישור התקציב, מגישות הקבוצות את חוזי השחקנים והמאמנים לאישור הרשות וזאת בכפוף למסגרת התקציבית שאושרה קודם לכן בסעיפים אלה. שחקן או מאמן לא יקבל אישור ליטול חלק בעונת המשחקים אלא לאחר שחוזהו אושר ע"י הבקרה.
משנת 2006 חלה חובה על המדינות המשתתפות במסגרת משחקי אופ"א, להכיל חובת פיקוח ביחס לאותם מועדונים המשתתפים בגביעי אופ"א כשהבקרה התקציבית משמשת כמפקח על הקריטריון הפיננסי במסגרת זו.

חברי מליאת הרשות
שם: עופר אורליצקי
תפקיד: יו"ר הרשות לבקרת התקציבים
שם: אבי גרא
תפקיד:
שם: ישראל לוין
תפקיד:
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google