Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
ועדות
אודות ועדות ההתאחדות
המוסדות המרכזיים של ההתאחדות אינם מסוגלים לדון בעצמם בכל העניינים ובכל הפרטים המקיפים את פעילות ההתאחדות ולגבש מסקנות לגביה. בדומה למקובל בכנסת ישראל ובחברות שונות, מתבצעת רוב עבודת ההכנה לדיונים, גיבוש המדיניות והדיון בעניינים השונים במסגרת וועדות משנה, הכפופות להנהלה.
לועדות אלו אין סמכות הכרעה או ביצוע, והחלטותיהן בגדר המלצות בלבד, אשר עוברות לאישור הגורמים המוסמכים [בדר"כ המזכירות או מליאת ההנהלה].
הועדות דנות בהצעות ובנושאים השונים הדרושים ליבון או תיקון ומגישות את המלצותיהן להכרעת מוסדות החקיקה והביצוע.
מלבד זאת, מפקחות ועדות אלה על פעילות המחלקות האדמיניסטרטיביות האחראיות על הניהול והביצוע. בראש כל ועדה ממנה ההנהלה חבר מחבריה והוא אשר מכנס את הועדה, קובע את סדר יומה ומנהל את ישיבותיה.
על כל ועדה מוטלת החובה לנהל פרוטוקול מסודר ומפורט של כל ישיבה וישיבה, אשר יישקף נאמנה את הנוכחים בישיבה ואת תוכנה.
רובן המכריע של וועדות משנה אלה מאוישות ע"י אנשי הכדורגל ונציגי מרכזי הספורט הפועלים במסגרת ההתאחדות והקבוצות, אשר חלקם כמובן הם גם חברי הנהלה ונושאי משרות בכירות [יו"ר, מ"מ, מנכ"ל].
הרכב הוועדות אינו קבוע והוא משתנה מעת לעת, תוך שמירה הדוקה על יחסי הכוחות בין המרכזים. מתוקף תפקידם, משתתפים המנכ"ל והסמנכ"ל בדיוני הועדות כשהקוורום לקיום ישיבות ועדות ההתאחדות הוא נוכחות של 50% מקרב חברי הוועדה.
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google