Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
המוסד לבוררות
אודות

המוסד לבוררות הנו מוסד ממוסדות השיפוט של ההתאחדות לכדורגל בישראל, מוסד זה נוסד בשנת 1988 בכדי לתת פתרון לסכסוכים ומחלוקות בעלי אופי אזרחי-כספי בקרב ציבור הכדורגלנים הקבוצות והסובבים אותם, כמצוות המחוקק בחוק הספורט.
המוסד לבוררות נולד בכדי לאפשר לבעיות שונות כאמור ובכללם "מוסר התשלומים" למצוא מענה יעיל ומהיר בתוך מסגרת שיפוטית המכירה ומבינה היטב את הנושאים המיוחדים הקשורים בענף הכדורגל.
חברי המוסד מתמנים ע"י נשיאות ביה"ד העליון, סמכויות הבורר מפורטות בסעיף 8 ל"תקנון המוסד לבוררות", שם נקבע כי:" הבורר לא יהיה כפוף לדין המהותי ו/או לסדרי הדין המקובלים. הוא ידון עפ"י חוק הבוררות תשכ"ח 1968 וכלליו שבתוספת לחוק ועפ"י הוראות תקנוני ההתאחדות ונספחיהם, וכל מסמך הנערך על פיו ויפעל ככל שיראה לו כצודק ונכון בנסיבות העניין".
תקופת ההתיישנות בגין תביעות למוסד לבוררות תהיה 18 חודש, שתחילתה עם תום עונת המשחקים, שבה נוצרה עילת התביעה.
סעיף 2 לתקנון האמור מפרט את הנושאים בהם ידונו הבוררים לדוגמא: סכסוך הנוגע ליחסים חוזיים בין פרט לקבוצה, בין קבוצה לקבוצה, בין תאגיד עסקי לקבוצה וכו'... סעיף 3 לתקנון קובע כי כל סכסוך המפורט בסעיף 2 יובא לדיון אך ורק במסגרת המוסד לבוררות.
לפני כל דיון יש להגיש כתב תביעה ב 4 העתקים ובנוסף יש לשלם אגרת בוררות ולהפקיד פיקדון כספי.
החלטת הבורר תינתן בכתב ותהיה סופית ומחייבת. ההתאחדות רשאית להעביר, לשחרר ולהשאיל שחקן מכוח פסק בורר גם ללא חתימת הצד שכנגד.
אי קיום פסק בורר, גורר אחריו העמדה לדין בפני בית הדין המשמעתי ועונשים חמורים כגון: הפסקת פעילות, אי חידוש רישום ועוד...
בקשה לביטול פסק בורר דינה להתברר בבית המשפט ועפ"י הכללים הנקובים בחוק הבוררות.

בעלי תפקידים 
שם: חנוך קינן
תפקיד: בורר
שם: ליאור מזור
תפקיד: בורר
שם: בנימין טמיר
תפקיד: בורר
שם: גבריאל שחטמן
תפקיד: בורר
שם: עו"ד אמיר זולטי
תפקיד: בורר
שם: חנית נוב
תפקיד: בורר
שם: רון חכים
תפקיד: בורר
שם: גבי הורביץ
תפקיד: בורר
שם: מוחמד שיח אחמד
תפקיד: בורר
שם: תגר עמיאל
תפקיד: בורר
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google