Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
תובע ההתאחדות
אודות

תובע ההתאחדות לכדורגל מופקד על מערכת התביעה המשמעתית של ההתאחדות, לו הסמכות הבלעדית לקבוע אם ואת מי יש להעמיד לדין בפני ביה"ד המשמעתי.
כמו כן, מופיע התובע כב"כ ההתאחדות בפני ביה"ד העליון בערעורים על החלטות ביה"ד המשמעתי וערעורים אחרים.
התובע ממונה לתפקידו ע"י הנהלת ו/או מזכירות ההתאחדות, לתקופה קצובה לפי חוזה עבודה אישי.
סמכויות תובע ההתאחדות מפורטות בנספח (הגדרות תפקידים וסמכויות) לתקנון היסוד סעיף 20, כדלהלן: 
 א.   להחליט אם ואת מי יש להעמיד לדין בפני ביה"ד המשמעתי של ההתאחדות (להלן ביה"ד המשמעתי) בכל ענייני המשמעת השוטפים.
ב.   הכנת כתבי אישום המוגשים לביה"ד המשמעתי וחתימתם בכל ענייני המשמעת השוטפים.
ג.    טיפול במשמעויות הנובעות מהדו"חות של משרד החקירות המועסק בשירות ההתאחדות.
ד.   הכנת כתבי אישום בכל התיקים אשר יובאו בפני ביה"ד המשמעתי של ההתאחדות בתלונות על "מעשים בלתי ספורטיביים".
ה.   הופעה כב"כ ההתאחדות בפני ביה"ד העליון של ההתאחדות, בערעורים על החלטות ביה"ד המשמעתי, ועדת המשמעת של איגוד השופטים וערעורים אחרים.
ו.    הופעה בתביעות מיוחדות שאינו מופיעות לעיל, לפי הנחיות היועץ המשפטי של ההתאחדות.
ז.    מילוי מקומו של היועץ המשפטי להתאחדות בעת העדרו לרגל מחלה, שירות מילואים בצה"ל או חופשה.

רשימת חברים 
שם: עו"ד ניר רשף
תפקיד:
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google