Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
יועץ משפטי
אודות

תפקידו של היועץ המשפטי - ייעוץ משפטי כללי להנהלה ולמזכירות ההתאחדות, וכן השתתפות בישיבות המזכירות וההנהלה בהתאם לצורך כמו כן, אמון היועמ"ש על ייצוג ההתאחדות בבתי המשפט של המדינה בכל עניין שהוא, אחראי על ריכוז התיקונים בתקנוני ההתאחדות, מתן חוות דעת לועדת החנינות, קבלת דיווחים מחברת החקירות המועסקת בשירות ההתאחדות, והחלטה האם ישנם הוכחות לכאורה להעברת חומר חקירה לועדת חקירה ו/או למשטרת ישראל.
היועמ"ש ממונה לתפקידו ע"י הנהלת ו/או מזכירות ההתאחדות, לתקופה קצובה לפי חוזה עבודה אישי.
סמכויות היועץ המשפטי מפורטות בנספח (הגדרות תפקידים וסמכויות) לתקנון היסוד סעיף 19, כדלהלן:
א. ייעוץ משפטי כללי להנהלה ולמזכירות והשתתפות בישיבות המזכירות וההנהלה בהתאם לצרכים.
ב. ייצוג ההתאחדות בבתי משפט של המדינה לשם הגנה על פסקי הדין של ביה"ד העליון, ביה"ד המשמעתי או ועדות חקירה של ההתאחדות, וייצוג ההתאחדות בכל דיון משפטי חיצוני, אלא אם נתקבלה החלטה מפורשת אחרת על ידי המזכירות.
ג.  קשר מתמיד עם חברת חקירות המועסקת בשירות ההתאחדות: 
(1)  קבלת דיווחים והחלטה אם יש הוכחות לכאורה להעברת חומר לועדת חקירה ו/או למשטרת ישראל.
(2)  העברת תלונות מטעם הקבוצות - לחברת החקירות לשם חקירה.
(3)  מינוי תובע לכל תיק המועבר לועדת חקירה.
ד.  הנחיית התובעים בועדת החקירה.
ה.  ריכוז התיקונים בתקנוני ההתאחדות בהתאם להנחיות המזכירות, ההנהלה והאסיפה הכללית.
ו.   חוות דעת לועדת החנינות בקשר עם בקשות חנינה וחוות דעת למזכירות ולהנהלה בקשר לכל עניין משפטי חיצוני.
ז.  היועץ המשפטי יפעל בכל העניינים המסורים לסמכותו ולשיקול דעתו כמפורט לעיל, על פי שיקול דעתו ולפי מיטב שיפוטו ומצפונו וללא קבלת הוראות מכל גורם חיצוני או פנימי.

יועץ משפטי 
שם: עמית פינס
תפקיד: יועץ משפטי
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google