Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
ועדת החנינות
אודות

ועדת החנינות, מורכבת מחברי נשיאות בית הדין העליון ומוסמכת לדון בבקשות חנינה של פרט או קבוצה המוגשות לה והכל בהתאם לתקנון ביה"ד העליון.
פרט או קבוצה רשאים להגיש בקשה כאמור שתוגש בשלושה העתקים, רק לאחר ריצוי מחצית מהעונש שנפסק ע"י בית הדין המשמעתי ולא פחות מריצוי 3 חודשים. פרט אשר נידון להרחקה לצמיתות רשאי להגיש בקשת חנינה רק לאחר שריצה 5 שנים מעונשו. לגבי עונשים כספיים, יהיה ניתן להגיש בקשת חנינה רק לאחר תשלום 50% מסכום הקנס.
קבוצה אשר הוענשה ע"י ביה"ד בעונש של הפסקת פעילות או הורדת ליגה כתוצאה מאי הופעה למשחק/ים רשאית גם היא להגיש בקשת חנינה.
בקשת החנינה בצירוף החומר הרלבנטי ובצירוף תגובת היועמ"ש להתאחדות, תועבר לדיון בועדת החנינות. החלטת הועדה תינתן בכתב למבקש ללא חובת נימוק.
הועדה תפעל על פי שיקול דעתה הבלעדי להענקת חנינות במקרים שיוברר כי למבקש החנינה נגרם עוול שלא ניתן לתקנו ע"י החלטת ביה"ד העליון.

רשימת חברי הועדה 
שם: אמנון סטרשנוב
תפקיד:
שם: שלמה רייזמן
תפקיד:
שם: עו"ד אסף הדסי
תפקיד:
שם: מרדכי פרידמן
תפקיד:
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google