Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
דמאיו משה

 ‭(Hidden)‬ Filter: MEMBER_ID

שם: דמאיו משה
תפקיד:
ת.ז: סטטוס:
כתובת:
משרד:03-6876445
פקס:03-5377877
תפקידים
עונהתפקידגוף פעילות
2017/2018חבר כבודההתאחדות לכדורגל
2016/2017מנהל כללי, בית"ר ירושליםקבוצה
2015/2016איש קשר נוסף, בני יהודה תל אביבקבוצה
2015/2016בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2015/2016בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2015/2016בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2015/2016בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2015/2016בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון 2קבוצה
2015/2016חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2015/2016חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון 2קבוצה
2015/2016חבר כבודההתאחדות לכדורגל
2015/2016מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2014/2015איש קשר נוסף, בני יהודה תל אביבקבוצה
2014/2015בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2014/2015בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2014/2015בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2014/2015בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2014/2015בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2014/2015חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2014/2015חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2014/2015חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2014/2015חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2014/2015חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2014/2015חבר כבודההתאחדות לכדורגל
2014/2015מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2013/2014איש קשר נוסף, בני יהודה תל אביבקבוצה
2013/2014בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2013/2014בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2013/2014בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2013/2014בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2013/2014חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2013/2014חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2013/2014חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2013/2014חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2013/2014חבר כבודההתאחדות לכדורגל
2013/2014מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2012/2013איש קשר נוסף, בני יהודה תל אביבקבוצה
2012/2013בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2012/2013בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2012/2013בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2012/2013חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2012/2013חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2012/2013חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2012/2013חבר כבודההתאחדות לכדורגל
2012/2013מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2011/2012איש קשר נוסף, בני יהודה תל אביבקבוצה
2011/2012בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2011/2012בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2011/2012חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2011/2012חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2011/2012חבר ועדהההתאחדות לכדורגל
2011/2012חבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלהההתאחדות לכדורגל
2011/2012חבר ועדה, ועדת נוער, יו"ר הועדהההתאחדות לכדורגל
2011/2012מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2011/2012מנהל קשרי אוהדים, בני יהודה תל אביבקבוצה
2010/2011איש קשר נוסף, בני יהודה תל אביבקבוצה
2010/2011בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2010/2011בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2010/2011בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2010/2011בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2010/2011בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2010/2011חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2010/2011חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2010/2011חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2010/2011חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2010/2011חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2010/2011חבר ועדהההתאחדות לכדורגל
2010/2011מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2009/2010איש קשר, בני יהודה תל אביבקבוצה
2009/2010בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2009/2010בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2009/2010בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2009/2010בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2009/2010בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2009/2010חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2009/2010חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2009/2010חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2009/2010חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2009/2010חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2009/2010חבר ועדהההתאחדות לכדורגל
2009/2010מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2008/2009איש קשר, בני יהודה תל אביבקבוצה
2008/2009בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2008/2009בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2008/2009בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2008/2009בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2008/2009בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2008/2009חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2008/2009חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2008/2009חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2008/2009חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2008/2009חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2008/2009חבר ועדהההתאחדות לכדורגל
2008/2009מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2007/2008איש קשר, בני יהודה תל אביבקבוצה
2007/2008בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2007/2008בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2007/2008בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2007/2008בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2007/2008בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון 2קבוצה
2007/2008בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2007/2008חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2007/2008חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2007/2008חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2007/2008חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2007/2008חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון 2קבוצה
2007/2008חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2007/2008מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
2006/2007איש קשר, בני יהודה תל אביבקבוצה
2006/2007בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2006/2007בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2006/2007בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2006/2007בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2006/2007בעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2006/2007חבר הנהלה, בני יהודה תל אביבקבוצה
2006/2007חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2קבוצה
2006/2007חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמןקבוצה
2006/2007חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפוןקבוצה
2006/2007חבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהרקבוצה
2006/2007מנהל כללי, בני יהודה תל אביבקבוצה
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google