Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
זהביאן שרון

 ‭(Hidden)‬ Filter: MEMBER_ID

שם: זהביאן שרון
תפקיד:
ת.ז: סטטוס:
כתובת:
משרד:077-6550131
פקס:04-6262697
תפקידים
עונהתפקידגוף פעילות
2017/2018חבר הנהלה, הפועל רמת גןקבוצה
2017/2018חבר הנהלה, הפועל רמת גן 2קבוצה
2017/2018חבר הנהלה, הפועל רמת גן אבי שפנצרקבוצה
2017/2018חבר הנהלה, הפועל רמת גן אפריםקבוצה
2017/2018חבר הנהלה, הפועל רמת גן דניקבוצה
2017/2018מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל רמת גןקבוצה
2017/2018מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל רמת גן 2קבוצה
2017/2018מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל רמת גן אבי שפנצרקבוצה
2017/2018מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל רמת גן אסיקבוצה
2017/2018מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל רמת גן אפריםקבוצה
2017/2018מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל רמת גן דניקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביבקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב בובלילקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יאיר לרמןקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יצחקקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ישיןקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב מיכאלקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ניסנובקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב עופריקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב צחי בן פורתקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב צפוןקבוצה
2016/2017אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב רמיקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביבקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב בובלילקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב יאיר לרמןקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב יצחקקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב מיכאלקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב ניסנובקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב עופריקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב צחי בן פורתקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב צפוןקבוצה
2016/2017בעל זכות חתימה, הפועל תל אביב רמיקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביבקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב בובלילקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב יאיר לרמןקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב יצחקקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב ישיןקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב מיכאלקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב ניסנובקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב עופריקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב צחי בן פורתקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב צפוןקבוצה
2016/2017חבר הנהלה, הפועל תל אביב רמיקבוצה
2016/2017מנהל מחלקת הנוער, הפועל תל אביבקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביבקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב בובלילקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יאיר לרמןקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יצחקקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ישיןקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ניסנובקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב עופריקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב צחי בן פורתקבוצה
2016/2017מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב רמיקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביבקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב בובלילקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יאיר לרמןקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יצחקקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ישיןקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב מיכאלקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ניסנובקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב עופריקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב צחי בן פורתקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב צפוןקבוצה
2015/2016אחראי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב רמיקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביבקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב בובלילקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב יאיר לרמןקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב יצחקקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב ישיןקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב מיכאלקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב ניסנובקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב עופריקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב צחי בן פורתקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב צפוןקבוצה
2015/2016חבר הנהלה, הפועל תל אביב רמיקבוצה
2015/2016מנהל מחלקת הנוער, הפועל תל אביבקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביבקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב בובלילקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יאיר לרמןקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב יצחקקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ישיןקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב מיכאלקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב ניסנובקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב עופריקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב צחי בן פורתקבוצה
2015/2016מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל תל אביב רמיקבוצה
2014/2015איש קשר נוסף, הפועל עירוני אור עקיבאקבוצה
2014/2015איש קשר, הפועל עירוני אור עקיבא קבוצה
2014/2015איש קשר, הפועל עירוני אור עקיבא "צו פיוס"קבוצה
2014/2015מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל עירוני אור עקיבא קבוצה
2014/2015מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל עירוני אור עקיבא "צו פיוס"קבוצה
2012/2013מאמן הקבוצה, מועדון ספורט גבעת אולגהקבוצה
2011/2012מאמן הקבוצה, הפועל עפולהקבוצה
2010/2011מאמן הקבוצה, הפועל בנות זמרקבוצה
2010/2011מאמן הקבוצה, מכבי ברקאיקבוצה
2010/2011מנהל מקצועי מחלקת הנוער, הפועל בנות זמרקבוצה
2010/2011מנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי ברקאיקבוצה
2009/2010מאמן הקבוצה, מכבי ברקאיקבוצה
2009/2010מנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי ברקאיקבוצה
2008/2009מאמן הקבוצה, מכבי ברקאיקבוצה
2008/2009מנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי ברקאיקבוצה
2007/2008מאמן הקבוצה, מכבי ברקאיקבוצה
2007/2008מנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי ברקאיקבוצה
2006/2007מנהל מקצועי מחלקת הנוער, מכבי ברקאיקבוצה
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google