Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  | 
פורטל הקבוצות | לוח תוצאות | 
צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
בחירת עונה
מכבי באר שבע
פרטי קבוצה שחקני הסגל ליגה
גביע המדינה גביע הטוטו סטטיסטיקה
פרטים לעונת 2013/2014
שם: מכבי באר שבע קבוצת גיל: בוגרים
ליגה: ליגה א' דרום נותן חסות ראשי:
משרד:08-6491533
פקס:08-6491533
מען למכתבים: גרוסמן מאיר 5/45 באר שבע ת.ד.1303
דואר אלקטרוני: maccabibeersheva@gmail.com
בעלי תפקידים
שםתפקיד
זגורי יהודהמאמן הקבוצה
מלכה שמעוןחבר הנהלה
אביגדור אפריםמנהל הקבוצה, בעל זכות חתימה, חבר הנהלה, איש קשר
מיכאלי יאיררופא
בננו חייםחבר הנהלה, אחראי מחלקת הנוער, מנהל מקצועי מחלקת הנוער
שלגי ליאורעוזר מאמן
אבוחצירה חייםאיש משק
אבקסיס מוטיבעל זכות חתימה, חבר הנהלה
טבלת ליגה
 
 מחזור 30 
 
משחקים אחרונים
תלבושת
א' ב'
מגרשים
שםסוג
ב"ש וסרמיל אצטבית
נוה נוי באר שבעאימונים
תארים
עונהתואר
2008/2009ליגה א' דרום
2003/2004ליגה א' דרום
צהובים בליגה ובגביע
שחקןסה"כ
גביע המדינה
רשימת משחקים
סיבובתאריך משחקמשחקמגרששעהתוצאההארכהב.הכרעה
ה' - ליגות א' דרום20/09/13מכבי באר שבע - הפועל מחנה יהודהב"ש וסרמיל אצט12:00
העברות | השאלות | שחרורי שחקנים
פעולהמזהה שחקןשם שחקןקבוצה אםקבוצה משחררתקבוצה קולטתתאריך תוקף
העברה37059טבוסוב דניאלהפועל ערדהפועל ערדמכבי באר שבע16/09/13
העברה70920מלכה שיהפועל באר שבעהפועל באר שבעמכבי באר שבע16/09/13
השאלה36568צרויה גלמועדון ספורט דימונהמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבע16/09/13
חזרה מהשאלה36568צרויה גלמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונה31/07/14
השאלה35942סבן דורהפועל ערדהפועל ערדמכבי באר שבע16/09/13
חזרה מהשאלה35942סבן דורהפועל ערדמכבי באר שבעהפועל ערד31/07/14
השאלה22638מכלוף אורימכבי עירוני נתיבותמכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבע16/09/13
חזרה מהשאלה22638מכלוף אורימכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבעמכבי עירוני נתיבות31/07/14
שחרור104144נסאסרה עדאלמכבי באר שבעמכבי באר שבע22/09/13
השאלה104904ברוך תמנןמכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל ערד23/09/13
חזרה מהשאלה104904ברוך תמנןמכבי באר שבעהפועל ערדמכבי באר שבע31/07/14
שחרור47222חביב ברמכבי באר שבעמכבי באר שבע23/09/13
השאלה74605פינקר אושרמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונה23/09/13
חזרה מהשאלה74605פינקר אושרמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבע31/07/14
השאלה74608קובלוב מרקמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונה23/09/13
חזרה מהשאלה74608קובלוב מרקמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבע31/07/14
השאלה28052זגר ערןמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע23/09/13
חזרה מהשאלה28052זגר ערןמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע31/07/14
שחרור72448קסאי יובלמכבי באר שבעמכבי באר שבע23/09/13
העברה10571יצחק חגימכבי באר שבעמכבי באר שבעמכבי יפו קביליו29/09/13
העברה77711אזולאי זיומכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע02/10/13
העברה68267שלי אביבמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע02/10/13
השאלה35778בן עמי מורמועדון ספורט באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע02/10/13
חזרה מהשאלה35778בן עמי מורמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע04/12/13
העברה147166שטאב אלכסנדרמכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל ערד07/10/13
השאלה62307אביטן משהמכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל ערד16/10/13
חזרה מהשאלה62307אביטן משהמכבי באר שבעהפועל ערדמכבי באר שבע31/07/14
שחרור28715בן הרוש ערןמכבי באר שבעמכבי באר שבע16/10/13
שחרור89362מחמד אלאפינישמכבי באר שבעמכבי באר שבע16/10/13
העברה76069וקנין יצחקמכבי באר שבעמכבי באר שבעמכבי עירוני נתיבות21/10/13
השאלה101121כהן דודומכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל ערד23/10/13
חזרה מהשאלה101121כהן דודומכבי באר שבעהפועל ערדמכבי באר שבע31/12/13
העברה57064נגר עמיתמכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל ערד23/10/13
העברה66792פישמן עילאימכבי באר שבעמכבי באר שבעהכח מכבי עמידר רמת גן24/10/13
השאלה57081סולימני בןמכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל ערד28/10/13
חזרה מהשאלה57081סולימני בןמכבי באר שבעהפועל ערדמכבי באר שבע31/07/14
העברה56510בוזנח שיהפועל באר שבעהפועל באר שבעמכבי באר שבע06/11/13
השאלה62307אביטן משהמכבי באר שבעהפועל ערדמועדון ספורט באר שבע04/12/13
חזרה מהשאלה62307אביטן משהמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעהפועל ערד31/07/14
שחרור104145אבו סהיבאן עיסאמכבי באר שבעמכבי באר שבע22/01/14
השאלה104904ברוך תמנןמכבי באר שבעהפועל ערדמועדון ספורט באר שבע22/01/14
חזרה מהשאלה104904ברוך תמנןמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעהפועל ערד31/07/14
העברה10571יצחק חגימכבי יפו קביליומכבי יפו קביליומכבי באר שבע22/01/14
העברה13532אפריאט אלירןהפועל מרמורק חיים רחובותהפועל מרמורק חיים רחובותמכבי באר שבע22/01/14
השאלה36568צרויה גלמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבעמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי22/01/14
חזרה מהשאלה36568צרויה גלמועדון ספורט דימונהמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלימכבי באר שבע31/07/14
השאלה48610ויצמן דרורמכבי עירוני נתיבותהפועל מרמורק חיים רחובותמכבי באר שבע22/01/14
חזרה מהשאלה48610ויצמן דרורמכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבעהפועל מרמורק חיים רחובות31/07/14
שחרור10568חוה טלמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור13540זגדון גיאמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור17356חוגג זוהרמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור22570אמשקשוילי גולןמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור39060בלנקו ולדימירמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור39167זנו סהרמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור39739זנו טוהרמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור45533וקנין נירמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור48704ארגמני גלמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור56497אטיאס אלמוגמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור56580עזרא דורמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור65206כהן דוד חייםמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור66799מיארה עומרמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור69506בנימין רוי ריאםמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור72413ישראל נועםמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור76076כהן משהמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור77118מימון עידומכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור77124נווה שקדמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור84411פריאנטי סערמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור136596שובייב יוסףמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
שחרור143244אברגיל רועימכבי באר שבעמכבי באר שבע08/06/14
דוח הרחקות אוטומטיות
מזהה שחקןשם שחקןקבוצה (שחקן)קבוצה (עבירה)ת. ביצוע עבירהסוג כרטיסמסגרת משחקיםמשחקמס' משחקיםמורחק מתאריך
Expand/Collapse images47563לוגסי שמעוןמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/11/13צהוב שניליגה א' דרוםמכבי באר שבע - עירוני קרית גת103/11/13
Expand/Collapse images48705ברבי צחמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/11/13אדוםליגה א' דרוםמכבי יפו קביליו - מכבי באר שבע109/11/13
Expand/Collapse images73095לוי אורמכבי באר שבעמכבי באר שבע31/01/14צהובליגה א' דרוםמכבי באר שבע - בית"ר כפר סבא שלומי101/02/14
Expand/Collapse images73095לוי אורמכבי באר שבעמכבי באר שבע07/02/14אדוםליגה א' דרוםמכבי באר יעקב יוסי - מכבי באר שבע108/02/14
Expand/Collapse images102727אבו בלאל מחמדמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/02/14צהובגביע לנוער ע"ש אבי רן ז"למכבי באר שבע - הפועל רעננה רועי109/02/14
Expand/Collapse images79224דהן גלמכבי באר שבעמכבי באר שבע14/02/14אדוםליגה א' דרוםמכבי באר שבע - מכבי קרית מלאכי עירוני115/02/14
Expand/Collapse images28085תנעמי אדםמכבי באר שבעמכבי באר שבע14/02/14צהובליגה א' דרוםמכבי באר שבע - מכבי קרית מלאכי עירוני115/02/14
Expand/Collapse images102727אבו בלאל מחמדמכבי באר שבעמכבי באר שבע15/02/14אדוםליגת לאומית לנוער דרוםמכבי באר שבע - הפועל אשקלון116/02/14
Expand/Collapse images36387סולומון מורמכבי באר שבעמכבי באר שבע07/03/14אדוםליגה א' דרוםמכבי באר שבע - מכבי יפו קביליו108/03/14
Expand/Collapse images79224דהן גלמכבי באר שבעמכבי באר שבע14/03/14צהובליגה א' דרוםמכבי שעריים - מכבי באר שבע115/03/14
Expand/Collapse images37059טבוסוב דניאלמכבי באר שבעמכבי באר שבע14/03/14צהובליגה א' דרוםמכבי שעריים - מכבי באר שבע115/03/14
Expand/Collapse images65201זיתון שלומימכבי באר שבעמכבי באר שבע21/03/14צהובליגה א' דרוםמכבי באר שבע - סקציה נס ציונה122/03/14
Expand/Collapse images65201זיתון שלומימכבי באר שבעמכבי באר שבע25/04/14אדוםליגה א' דרוםמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - מכבי באר שבע126/04/14
Expand/Collapse images22638מכלוף אורימכבי באר שבעמכבי באר שבע25/04/14אדוםליגה א' דרוםמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - מכבי באר שבע126/04/14
שותפים:
 
אלטשולר
 
 
Hertz
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook RSS youtube +Google