Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  | 
פורטל הקבוצות | לוח תוצאות | 
צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
בחירת עונה
מכבי באר שבע
פרטי קבוצה שחקני הסגל ליגה
גביע המדינה גביע הטוטו סטטיסטיקה
פרטים לעונת 2015/2016
שם: מכבי באר שבע קבוצת גיל: בוגרים
ליגה: ליגה ב' דרום ב' נותן חסות ראשי:
פקס:086654969
מען למכתבים: דב גרונר 9 באר שבע
דואר אלקטרוני: nir8882000@yahoo.com
חדשות
קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל
נבחרת הנוער ניצחה 1:2 את בולגריה
בעלי תפקידים
שםתפקיד
חזוט נירבעל זכות חתימה, חבר הנהלה, איש קשר
עטר מוטימנהל מקצועי מחלקת הנוער
מיכאלי יאיררופא
היקלי אורימאמן הקבוצה
בננו חייםאחראי מחלקת הנוער, איש קשר נוסף
רמות אילןבעל זכות חתימה, חבר הנהלה
חזיזה צוקבעל זכות חתימה, חבר הנהלה
טבלת ליגה
 
 מחזור 30 
 
להפועל רהט הופחתה נקודה אחת.
תלבושת
א' ב'
מגרשים
שםסוג
ב"ש וסרמיל אצטבית
נוה נוי באר שבעאימונים
תארים
עונהתואר
2008/2009ליגה א' דרום
2003/2004ליגה א' דרום
צהובים בליגה ובגביע
שחקןסה"כ
גביע המדינה
רשימת משחקים
סיבובתאריך משחקמשחקמגרששעהתוצאההארכהב.הכרעה
א05/09/15מכבי באר שבע - מועדון צעירי רהט3-0
העברות | השאלות | שחרורי שחקנים
פעולהמזהה שחקןשם שחקןקבוצה אםקבוצה משחררתקבוצה קולטתתאריך תוקף
העברה86459יוספי איילמכבי באר שבעמכבי באר שבעעירוני קרית גת27/08/15
העברה56512ביטון שימכבי באר שבעמכבי באר שבעסקציה נס ציונה27/08/15
השאלה102727אבו בלאל מחמדמכבי באר שבעמכבי באר שבעמכבי שגב שלום31/08/15
חזרה מהשאלה102727אבו בלאל מחמדמכבי באר שבעמכבי שגב שלוםמכבי באר שבע31/07/16
השאלה120202נחום יהונתןמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע31/08/15
חזרה מהשאלה120202נחום יהונתןמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע31/07/16
62307אביטן משהמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע01/09/15
השאלה62307אביטן משהמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע01/09/15
חזרה מהשאלה62307אביטן משהמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע31/07/16
השאלה46521בוכובזה ברקמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע01/09/15
חזרה מהשאלה46521בוכובזה ברקמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע20/01/16
השאלה28052זגר ערןמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע01/09/15
חזרה מהשאלה28052זגר ערןמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע31/07/16
השאלה28085תנעמי אדםמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע01/09/15
חזרה מהשאלה28085תנעמי אדםמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע31/07/16
העברה79224דהן גלמכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל מרמורק רחובות חיים06/09/15
השאלה88002אפריאט מתןמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונה07/09/15
חזרה מהשאלה88002אפריאט מתןמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה56510בוזנח שימכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונה07/09/15
חזרה מהשאלה56510בוזנח שימכבי באר שבעמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבע31/07/16
העברה74618גואטה נדבמכבי באר שבעמכבי באר שבעמכבי עירוני נתיבות08/09/15
שחרור56840מדלסי אפיקמכבי באר שבעמכבי באר שבע08/09/15
שחרור8704ציקוושווילי דודמכבי באר שבעמכבי באר שבע10/09/15
העברה104091יא יא קונהמכבי באר שבעמכבי באר שבעבני אילת21/09/15
השאלה13532אפריאט אלירןמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונה21/09/15
חזרה מהשאלה13532אפריאט אלירןמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבע31/07/16
59492פיקדו נתנאלמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור יהוד יוטל24/09/15
36387סולומון מורמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור יהוד יוטל24/09/15
השאלה36387סולומון מורמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה24/09/15
חזרה מהשאלה36387סולומון מורמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה59492פיקדו נתנאלמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה24/09/15
חזרה מהשאלה59492פיקדו נתנאלמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע20/01/16
השאלה37062קרב דודמכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע30/09/15
חזרה מהשאלה37062קרב דודמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע20/01/16
השאלה41606בן ברוך לירןמכבי עירוני נתיבותמכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבע30/09/15
חזרה מהשאלה41606בן ברוך לירןמכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבעמכבי עירוני נתיבות31/07/16
השאלה37329ברוך אשרהפועל ערדהפועל ערדמכבי באר שבע01/10/15
חזרה מהשאלה37329ברוך אשרהפועל ערדמכבי באר שבעהפועל ערד31/07/16
השאלה255חזוט נירהפועל ערדהפועל ערדמכבי באר שבע01/10/15
חזרה מהשאלה255חזוט נירהפועל ערדמכבי באר שבעהפועל ערד31/07/16
העברה101121כהן דודומועדון ספורט באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע13/10/15
25574סויסה נתנאלהפועל מרחביםהפועל מרחביםמכבי באר שבע13/10/15
העברה73095לוי אורמכבי באר שבעמכבי באר שבעמכבי עירוני נתיבות14/10/15
השאלה89401לוי רןמועדון ספורט באר שבעמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבע20/10/15
חזרה מהשאלה89401לוי רןמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבע31/07/16
השאלה57074חדידה מאורהפועל תל שבעהפועל תל שבעמכבי באר שבע28/10/15
חזרה מהשאלה57074חדידה מאורהפועל תל שבעמכבי באר שבעהפועל תל שבע31/07/16
העברה76903חקון אברהםאליצור עירוני יהודהאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע28/10/15
העברה108942לוי ירין שמעוןהפועל באר שבע השלושההפועל באר שבע השלושהמכבי באר שבע28/10/15
השאלה120202נחום יהונתןמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמועדון ספורט דימונה02/11/15
חזרה מהשאלה120202נחום יהונתןמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונהמועדון ספורט באר שבע31/07/16
השאלה36388עובדיה גדהפועל ערדמכבי קרית מלאכי עירונימכבי באר שבע04/11/15
חזרה מהשאלה36388עובדיה גדהפועל ערדמכבי באר שבעמכבי קרית מלאכי עירוני31/07/16
שחרור10573לוק שימכבי באר שבעמכבי באר שבע17/11/15
העברה66541נתניאלוב ברוך חימועדון כדורגל חולון יניבמועדון כדורגל חולון יניבמכבי באר שבע17/11/15
91519מסיקה אבימכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל מרחבים17/11/15
העברה89086אוחנה רזמכבי עירוני נתיבותמכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבע17/11/15
העברה91519מסיקה אבימכבי באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט צעירי אלהושלה17/11/15
העברה89086אוחנה רזמכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל רהט26/11/15
השאלה14387שוורץ מורדימכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה16/12/15
חזרה מהשאלה14387שוורץ מורדימכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה7863חכמון מתןמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה16/12/15
חזרה מהשאלה7863חכמון מתןמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה169168גולושצ'פוב מארקמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה16/12/15
חזרה מהשאלה169168גולושצ'פוב מארקמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה34286סרוסי שחרמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה16/12/15
חזרה מהשאלה34286סרוסי שחרמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה143179חנני גבריאל מיתרמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה16/12/15
חזרה מהשאלה143179חנני גבריאל מיתרמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה108942לוי ירין שמעוןמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה16/12/15
חזרה מהשאלה108942לוי ירין שמעוןמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה57064נגר עמיתמכבי עירוני נתיבותבני אילתמכבי באר שבע16/12/15
חזרה מהשאלה57064נגר עמיתמכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבעבני אילת31/07/16
השאלה89401לוי רןמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונה06/01/16
חזרה מהשאלה89401לוי רןמועדון ספורט באר שבעמועדון ספורט דימונהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה9098חדד רונאלהפועל ערדהפועל ערדמכבי באר שבע06/01/16
חזרה מהשאלה9098חדד רונאלהפועל ערדמכבי באר שבעהפועל ערד31/07/16
השאלה169170פולברניס רןמכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה06/01/16
חזרה מהשאלה169170פולברניס רןמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה22650פשוטין ויקומכבי באר שבעמכבי באר שבעאליצור עירוני יהודה06/01/16
חזרה מהשאלה22650פשוטין ויקומכבי באר שבעאליצור עירוני יהודהמכבי באר שבע31/07/16
השאלה28085תנעמי אדםמכבי באר שבעמועדון ספורט באר שבעמועדון ספורט דימונה13/01/16
חזרה מהשאלה28085תנעמי אדםמכבי באר שבעמועדון ספורט דימונהמועדון ספורט באר שבע31/07/16
העברה66541נתניאלוב ברוך חימכבי באר שבעמכבי באר שבעהפועל כפר שלם18/01/16
השאלה41235אוחיון ארז משהמועדון ספורט באר שבעמועדון כדורגל באר שבע חיים לוימכבי באר שבע20/01/16
חזרה מהשאלה41235אוחיון ארז משהמועדון ספורט באר שבעמכבי באר שבעמועדון כדורגל באר שבע חיים לוי31/07/16
השאלה22638מכלוף אורימכבי עירוני נתיבותמכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבע20/01/16
חזרה מהשאלה22638מכלוף אורימכבי עירוני נתיבותמכבי באר שבעמכבי עירוני נתיבות31/07/16
השאלה74621מדלסי אדירמועדון ספורט הפועל ירוחםמועדון ספורט הפועל ירוחםמכבי באר שבע20/01/16
חזרה מהשאלה74621מדלסי אדירמועדון ספורט הפועל ירוחםמכבי באר שבעמועדון ספורט הפועל ירוחם31/07/16
העברה65208יצחק לידורמכבי באר שבעמכבי באר שבעמכבי עירוני נתיבות20/01/16
השאלה36388עובדיה גדהפועל ערדמכבי באר שבעמכבי יבנה25/01/16
חזרה מהשאלה36388עובדיה גדהפועל ערדמכבי יבנהמכבי באר שבע31/07/16
העברה58500קוללי יוסףמכבי באר שבעמכבי באר שבעמכבי עירוני שדרות26/01/16
שחרור10582מחלוף צחימכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור13474פוזננסקי דןמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור13528אליהו עומרימכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור16174אבוגזיר זיומכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור17356חוגג זוהרמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור48705ברבי צחמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור65201זיתון שלומימכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור65923מורדוך טלמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור68523אבוקרט אביבמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור74108ויצמן עמיתמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור74746בן נעים משהמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור87675היינט יונתןמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור87831דודין ניקטהמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור89365חורי אורמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור99121דבוש נועםמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור105453אלימלך ליאורמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור112272אל וקילי מחמדמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור112274אל וקילי סלימאןמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור115420ווקנין מוטימכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
שחרור129105אלעזאמה עדנאןמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/06/16
דוח הרחקות אוטומטיות
מזהה שחקןשם שחקןקבוצה (שחקן)קבוצה (עבירה)ת. ביצוע עבירהסוג כרטיסמסגרת משחקיםמשחקמס' משחקיםמורחק מתאריך
Expand/Collapse images105462לחמי סתיומכבי באר שבעמכבי באר שבע31/10/15צהוב שניליגת לאומית לנוער דרוםמכבי באר שבע - הפועל אשקלון101/11/15
Expand/Collapse images35470זוהר אביבמכבי באר שבעמכבי באר שבע02/11/15אדוםליגה ב' דרום ב'מועדון כדורגל חולון יניב - מכבי באר שבע103/11/15
Expand/Collapse images255חזוט נירמכבי באר שבעמכבי באר שבע20/11/15צהובליגה ב' דרום ב'מועדון ספורט דימונה - מכבי באר שבע121/11/15
Expand/Collapse images108100ספרונוב מיכאלמכבי באר שבעמכבי באר שבע26/12/15צהוב שניליגת לאומית לנוער דרוםהפועל קרית אונו - מכבי באר שבע127/12/15
Expand/Collapse images76903חקון אברהםמכבי באר שבעמכבי באר שבע01/01/16צהובליגה ב' דרום ב'מכבי באר שבע - מכבי שגב שלום102/01/16
Expand/Collapse images41235אוחיון ארז משהמכבי באר שבעמכבי באר שבע29/01/16צהובליגה ב' דרום ב'הפועל מרחבים - מכבי באר שבע130/01/16
Expand/Collapse images76903חקון אברהםמכבי באר שבעמכבי באר שבע29/01/16צהוב שניליגה ב' דרום ב'הפועל מרחבים - מכבי באר שבע130/01/16
Expand/Collapse images35462בזל אמורמכבי באר שבעמכבי באר שבע19/02/16צהובליגה ב' דרום ב'מכבי באר שבע - מועדון כדורגל חולון יניב120/02/16
Expand/Collapse images41235אוחיון ארז משהמכבי באר שבעמכבי באר שבע11/03/16צהובליגה ב' דרום ב'עירוני בית שמש - מכבי באר שבע112/03/16
Expand/Collapse images35462בזל אמורמכבי באר שבעמכבי באר שבע25/03/16צהוב שניליגה ב' דרום ב'מכבי עירוני נתיבות - מכבי באר שבע126/03/16
Expand/Collapse images37062קרב דודמכבי באר שבעמכבי באר שבע25/03/16אדוםליגה ב' דרום ב'מכבי עירוני נתיבות - מכבי באר שבע126/03/16
Expand/Collapse images126258עובדיה איבמכבי באר שבעמכבי באר שבע01/04/16צהובליגה ב' דרום ב'מכבי באר שבע - עירוני מודיעין102/04/16
Expand/Collapse images37062קרב דודמכבי באר שבעמכבי באר שבע19/04/16צהוב שניליגה ב' דרום ב'מכבי באר שבע - בית"ר עירוני מעלה אדומים120/04/16
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google