Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  | 
פורטל הקבוצות | לוח תוצאות | 
צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
בחירת עונה
בית"ר יפו ציון
פרטי קבוצה שחקני הסגל ליגה
גביע המדינה גביע הטוטו סטטיסטיקה
פרטים לעונת 2015/2016
שם: בית"ר יפו ציון קבוצת גיל: בוגרים
ליגה: ליגה ג' תל-אביב נותן חסות ראשי:
סלולרי:משרד:03-5582823
מען למכתבים: החשמונאים 19 בת ים מיקוד 59496
דואר אלקטרוני: eyaly2805@gmail.com
חדשות
קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל
נבחרת הנוער ניצחה 1:2 את בולגריה
בעלי תפקידים
שםתפקיד
אשר איילבעל זכות חתימה, חבר הנהלה, איש קשר נוסף
בן חיים גביחובש
מוגרבי מאירחבר הנהלה
דמו מיכאלמנהל הקבוצה, בעל זכות חתימה, חבר הנהלה
ירחי יעקובמאמן הקבוצה
טבלת ליגה
 
 מחזור 26 
 
תלבושת
א' ב'
מגרשים
שםסוג
נוה גולןבית
תארים
עונהתואר
צהובים בליגה ובגביע
שחקןסה"כ
העברות | השאלות | שחרורי שחקנים
פעולהמזהה שחקןשם שחקןקבוצה אםקבוצה משחררתקבוצה קולטתתאריך תוקף
העברה106079כהן רוןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא08/09/15
השאלה48778שמלי אלוןאליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון10/09/15
חזרה מהשאלה48778שמלי אלוןאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב20/07/16
השאלה99825שלמה משהאליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון10/09/15
חזרה מהשאלה99825שלמה משהאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב20/07/16
השאלה54139שוורץ ירוןעוצמה מועדון כדורגל חולוןעוצמה מועדון כדורגל חולוןבית"ר יפו ציון10/09/15
חזרה מהשאלה54139שוורץ ירוןעוצמה מועדון כדורגל חולוןבית"ר יפו ציוןעוצמה מועדון כדורגל חולון20/07/16
השאלה23241נחום ניבעוצמה מועדון כדורגל חולוןעוצמה מועדון כדורגל חולוןבית"ר יפו ציון10/09/15
חזרה מהשאלה23241נחום ניבעוצמה מועדון כדורגל חולוןבית"ר יפו ציוןעוצמה מועדון כדורגל חולון20/07/16
השאלה72987אלבוכר עמית יעקבמכבי יפו קביליומכבי יפו קביליובית"ר יפו ציון10/09/15
חזרה מהשאלה72987אלבוכר עמית יעקבמכבי יפו קביליובית"ר יפו ציוןמכבי יפו קביליו20/07/16
5544לארי סהראליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/09/15
השאלה5544לארי סהראליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/09/15
חזרה מהשאלה5544לארי סהראליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב20/07/16
העברה33357קדוש דודאליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/09/15
העברה90744פוגל רוברטהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון20/09/15
העברה14641משיח יהושוע שיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל קרית שלום29/09/15
שחרור48159אורן אורבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון30/09/15
שחרור94630וקנין דור יהודהבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון07/10/15
השאלה20143בן הרוש ליאורבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא07/10/15
חזרה מהשאלה20143בן הרוש ליאורבית"ר יפו ציוןבית"ר עזראבית"ר יפו ציון20/07/16
השאלה156016אלסדווי אסיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא07/10/15
חזרה מהשאלה156016אלסדווי אסיבית"ר יפו ציוןבית"ר עזראבית"ר יפו ציון20/07/16
השאלה102583מורלס קיסנו אלכסנדרבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא07/10/15
חזרה מהשאלה102583מורלס קיסנו אלכסנדרבית"ר יפו ציוןבית"ר עזראבית"ר יפו ציון20/07/16
השאלה35130יונסי אברהםבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא07/10/15
חזרה מהשאלה35130יונסי אברהםבית"ר יפו ציוןבית"ר עזראבית"ר יפו ציון20/07/16
העברה53803סיני ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב14/10/15
העברה18663רואש יניבאליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון14/10/15
השאלה17744שמעון בן-אלבית"ר עזראבית"ר עזראבית"ר יפו ציון18/10/15
חזרה מהשאלה17744שמעון בן-אלבית"ר עזראבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא20/07/16
העברה55753ימין יוסיהפועל הרצליה עירוני הפועל הרצליה עירוני בית"ר יפו ציון27/10/15
העברה65905אסייג יוגבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים02/11/15
השאלה17165אדרי אריאלהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון16/11/15
חזרה מהשאלה17165אדרי אריאלהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים20/07/16
השאלה46738חולי חןהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון18/11/15
חזרה מהשאלה46738חולי חןהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים20/07/16
השאלה17727וובר לירוןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים18/11/15
חזרה מהשאלה17727וובר לירוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון20/07/16
השאלה18663רואש יניבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב18/11/15
חזרה מהשאלה18663רואש יניבבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/07/16
השאלה17165אדרי אריאלהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב18/11/15
חזרה מהשאלה17165אדרי אריאלהפועל אבירי בת יםאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/07/16
השאלה36877כהן ברהפועל קרית שלוםהפועל קרית שלוםבית"ר יפו ציון22/11/15
חזרה מהשאלה36877כהן ברהפועל קרית שלוםבית"ר יפו ציוןהפועל קרית שלום20/07/16
השאלה87522מלסה אברהםהפועל רמלההפועל רמלהבית"ר יפו ציון25/11/15
חזרה מהשאלה87522מלסה אברהםהפועל רמלהבית"ר יפו ציוןהפועל רמלה13/01/16
העברה94429מלסה לקצ'אובית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא25/11/15
העברה37963מצליח יוטבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים02/12/15
השאלה92252מולאט מטיקובית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא02/12/15
חזרה מהשאלה92252מולאט מטיקובית"ר יפו ציוןבית"ר עזראבית"ר יפו ציון20/07/16
השאלה86370עדני שלומימכבי יפו קביליומכבי יפו קביליובית"ר יפו ציון09/12/15
חזרה מהשאלה86370עדני שלומימכבי יפו קביליובית"ר יפו ציוןמכבי יפו קביליו20/07/16
השאלה46738חולי חןהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציוןהפועל קרית שלום22/12/15
חזרה מהשאלה46738חולי חןהפועל אבירי בת יםהפועל קרית שלוםבית"ר יפו ציון20/07/16
העברה13588פלוס יובלאליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון22/12/15
השאלה35130יונסי אברהםבית"ר יפו ציוןבית"ר עזראהפועל אבירי בת ים23/12/15
חזרה מהשאלה35130יונסי אברהםבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת יםבית"ר עזרא20/07/16
השאלה58481קקולי אדירמכבי יפו קביליומכבי יפו קביליובית"ר יפו ציון19/01/16
חזרה מהשאלה58481קקולי אדירמכבי יפו קביליובית"ר יפו ציוןמכבי יפו קביליו20/07/16
העברה14224גניש עמוסהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון19/01/16
העברה37963מצליח יוטבהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון20/01/16
השאלה72987אלבוכר עמית יעקבמכבי יפו קביליובית"ר יפו ציוןהפועל נוה גולן20/01/16
חזרה מהשאלה72987אלבוכר עמית יעקבמכבי יפו קביליוהפועל נוה גולןבית"ר יפו ציון20/07/16
שחרור3677אזולאי שמעוןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור3682בודקוב משיחבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור6182כהן עידןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור14056אזולאי ליאבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור16225ברגר תוםבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור17164אדלר אלכסבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור22947לוי אדםבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור54090פרץ אבישיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור69014מעודד עידןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור71039סיום מנדלהבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור164339חבקוק אמירבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור164765נאגר ישראלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון02/06/16
שחרור29186מגינל טלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון07/06/16
דוח הרחקות אוטומטיות
מזהה שחקןשם שחקןקבוצה (שחקן)קבוצה (עבירה)ת. ביצוע עבירהסוג כרטיסמסגרת משחקיםמשחקמס' משחקיםמורחק מתאריך
Expand/Collapse images57281כהן אלוןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון25/09/15אדוםגביע בוגרים ג' ת"אבית"ר יפו ציון - בני יהוד126/09/15
Expand/Collapse images37963מצליח יוטבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון20/10/15אדוםגביע בוגרים ג' ת"אבית"ר יפו ציון - שמשון תל אביב121/10/15
Expand/Collapse images17743קשתי טוםבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון30/10/15צהוב שניליגה ג' תל-אביבמכבי השקמה חן - בית"ר יפו ציון131/10/15
Expand/Collapse images23033גרינברג איתיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון04/12/15צהובליגה ג' תל-אביבבית"ר יפו ציון - שמשון תל אביב105/12/15
Expand/Collapse images10691גרינברג טלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון01/01/16אדוםליגה ג' תל-אביבבית"ר יפו ציון - בני יהוד102/01/16
Expand/Collapse images17743קשתי טוםבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון01/01/16אדוםליגה ג' תל-אביבבית"ר יפו ציון - בני יהוד102/01/16
Expand/Collapse images36349אברמוב אופירבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון12/02/16אדוםליגה ג' תל-אביבבית"ר יפו ציון - מכבי השקמה חן113/02/16
Expand/Collapse images45580בני-משה אביאלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון04/03/16צהובליגה ג' תל-אביבהפועל קרית שלום - בית"ר יפו ציון105/03/16
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google