Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
בחירת עונה
בית"ר יפו ציון
פרטי קבוצה שחקני הסגל ליגה
גביע המדינה גביע הטוטו סטטיסטיקה
פרטים לעונת 2016/2017
שם: בית"ר יפו ציון קבוצת גיל: בוגרים
ליגה: ליגה ג' תל-אביב נותן חסות ראשי:
סלולרי:משרד:03-5582823
מען למכתבים: החשמונאים 19 בת ים מיקוד 59496
דואר אלקטרוני: eyaly2805@gmail.com
שחקנים מושאלים מהקבוצה
ששון מאיר
חדשות
קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל
נבחרת הנוער ניצחה 1:2 את בולגריה
בעלי תפקידים
שםתפקיד
אשר איילבעל זכות חתימה, חבר הנהלה, איש קשר נוסף
בן חיים גביחובש
מוגרבי מאירחבר הנהלה
דמו מיכאלמנהל הקבוצה, בעל זכות חתימה, חבר הנהלה
כהן רוןחובש
טבלת ליגה
 
 מחזור 30 
 
תלבושת
א' ב'
מגרשים
שםסוג
נוה גולןבית
תארים
עונהתואר
צהובים בליגה ובגביע
שחקןסה"כ
גביע המדינה
רשימת משחקים
סיבובתאריך משחקמשחקמגרששעהתוצאההארכהב.הכרעה
א16/09/16שיכון ותיקים רמת גן - בית"ר יפו ציון0-3
העברות | השאלות | שחרורי שחקנים
פעולהמזהה שחקןשם שחקןקבוצה אםקבוצה משחררתקבוצה קולטתתאריך תוקף
השאלה94429מלסה לקצ'אובית"ר עזראבית"ר עזראבית"ר יפו ציון11/09/16
חזרה מהשאלה94429מלסה לקצ'אובית"ר עזראבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא20/07/17
השאלה22766גל אופירבית"ר עזראבית"ר עזראבית"ר יפו ציון11/09/16
חזרה מהשאלה22766גל אופירבית"ר עזראבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא20/07/17
העברה55389אסור דניאלהפועל רמת ישראלהפועל רמת ישראלבית"ר יפו ציון11/09/16
השאלה33057דוח שימכבי פרדס כץמכבי פרדס כץבית"ר יפו ציון12/09/16
חזרה מהשאלה33057דוח שימכבי פרדס כץבית"ר יפו ציוןמכבי פרדס כץ20/07/17
העברה65908רמז שלומיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים18/09/16
העברה33357קדוש דודבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים18/09/16
העברה37781קדוש שיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים18/09/16
העברה10691גרינברג טלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים18/09/16
העברה15539מחלוף ערןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים18/09/16
העברה90744פוגל רוברטבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןמועדון כדורגל עירוני אריאל19/09/16
העברה18663רואש יניבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןהפועל נוה גולן29/09/16
השאלה86370עדני שלומימכבי יפו קביליומכבי יפו קביליובית"ר יפו ציון09/10/16
חזרה מהשאלה86370עדני שלומימכבי יפו קביליובית"ר יפו ציוןמכבי יפו קביליו20/07/17
השאלה71451כהן אוןבית"ר עזראבית"ר עזראבית"ר יפו ציון19/10/16
חזרה מהשאלה71451כהן אוןבית"ר עזראבית"ר יפו ציוןבית"ר עזרא20/07/17
השאלה22766גל אופירבית"ר עזראבית"ר יפו ציוןאליצור יהוד יוטל01/11/16
חזרה מהשאלה22766גל אופירבית"ר עזראאליצור יהוד יוטלבית"ר יפו ציון20/07/17
השאלה74521משעלי מאורהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון16/11/16
חזרה מהשאלה74521משעלי מאורהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים20/07/17
העברה91769נחמיאס שיאליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון16/11/16
השאלה48159אורן אורהפועל קרית שלוםאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון16/11/16
חזרה מהשאלה48159אורן אורהפועל קרית שלוםבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב20/07/17
העברה15539מחלוף ערןהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון30/11/16
השאלה41612תמם ליאוראליצור יפו תל אביבהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון30/11/16
חזרה מהשאלה41612תמם ליאוראליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים04/01/17
השאלה39162חגי טלאליצור יפו תל אביבהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון30/11/16
חזרה מהשאלה39162חגי טלאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים04/01/17
העברה10691גרינברג טלהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון30/11/16
השאלה48778שמלי אלוןאליצור יפו תל אביבהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון30/11/16
חזרה מהשאלה48778שמלי אלוןאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים20/07/17
השאלה95629דוד שחרהפועל קרית שלוםהפועל רמת ישראלבית"ר יפו ציון30/11/16
חזרה מהשאלה95629דוד שחרהפועל קרית שלוםבית"ר יפו ציוןהפועל רמת ישראל20/07/17
שחרור13588פלוס יובלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון07/12/16
שחרור41556מהלל רועיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון07/12/16
השאלה23241נחום ניבעוצמה מועדון כדורגל חולוןהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון07/12/16
חזרה מהשאלה23241נחום ניבעוצמה מועדון כדורגל חולוןבית"ר יפו ציוןהפועל אבירי בת ים20/07/17
העברה33357קדוש דודהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון07/12/16
השאלה86370עדני שלומימכבי יפו קביליובית"ר יפו ציוןהפועל נוה גולן14/12/16
חזרה מהשאלה86370עדני שלומימכבי יפו קביליוהפועל נוה גולןבית"ר יפו ציון20/07/17
שחרור17727ובר לירוןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון21/12/16
העברה55389אסור דניאלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב28/12/16
השאלה95629דוד שחרהפועל קרית שלוםבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב04/01/17
חזרה מהשאלה95629דוד שחרהפועל קרית שלוםאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/07/17
השאלה69024אלמסרי רפיאליצור יפו תל אביבאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון04/01/17
חזרה מהשאלה69024אלמסרי רפיאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב20/07/17
העברה15539מחלוף ערןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב04/01/17
העברה33357קדוש דודבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב04/01/17
העברה10691גרינברג טלבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב04/01/17
השאלה23241נחום ניבעוצמה מועדון כדורגל חולוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב04/01/17
חזרה מהשאלה23241נחום ניבעוצמה מועדון כדורגל חולוןאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/07/17
השאלה95857לחגי טלהפועל קרית שלוםאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון11/01/17
חזרה מהשאלה95857לחגי טלהפועל קרית שלוםבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב20/07/17
השאלה53487ששון מאירבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביב11/01/17
חזרה מהשאלה53487ששון מאירבית"ר יפו ציוןאליצור יפו תל אביבבית"ר יפו ציון20/07/17
65908רמז שלומיהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון11/01/17
העברה99963שמאי יוסיהפועל אבירי בת יםהפועל אבירי בת יםבית"ר יפו ציון25/01/17
העברה58246בן-יצחק מתןמכבי יפו קביליומכבי יפו קביליובית"ר יפו ציון25/01/17
שחרור544מוגרבי מתןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון04/06/17
שחרור14224גניש עמוסבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון04/06/17
שחרור17733טולדו מעוזבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון04/06/17
שחרור55753ימין יוסיבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון04/06/17
שחרור173473יצחק ליאבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון04/06/17
דוח הרחקות אוטומטיות
מזהה שחקןשם שחקןקבוצה (שחקן)קבוצה (עבירה)ת. ביצוע עבירהסוג כרטיסמסגרת משחקיםמשחקמס' משחקיםמורחק מתאריך
Expand/Collapse images37963מצליח יוטבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון21/10/16אדוםליגה ג' תל-אביבבית"ר יפו ציון - מכבי עירוני אור יהודה122/10/16
Expand/Collapse images37963מצליח יוטבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון03/03/17צהובליגה ג' תל-אביבבית"ר יפו ציון - אליצור יפו תל אביב104/03/17
Expand/Collapse images71451כהן אוןבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון07/03/17צהובליגה ג' תל-אביבשיכון ותיקים רמת גן - בית"ר יפו ציון108/03/17
Expand/Collapse images65905אסייג יוגבבית"ר יפו ציוןבית"ר יפו ציון17/03/17צהובליגה ג' תל-אביבבית"ר יפו ציון - מועדון כדורגל אינטר עלייה תל אביב118/03/17
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל ע"ר 580001717 - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google