Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
בחירת עונה
מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר
פרטי קבוצה שחקני הסגל ליגה
גביע המדינה גביע הטוטו סטטיסטיקה
פרטים לעונת 2016/2017
שם: מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר קבוצת גיל: בוגרים
ליגה: ליגה ג' שומרון נותן חסות ראשי:
פקס:15337255880
מען למכתבים: יונה 53 פרדס חנה כרכור ת.ד.0 מיקוד 0
דואר אלקטרוני: baranes111@walla.co.il
חדשות
קרן מלגות ע"ש נחום סטלמך ז"ל
נבחרת הנוער ניצחה 1:2 את בולגריה
בעלי תפקידים
שםתפקיד
יזדי משהמנהל מקצועי מחלקת הנוער
מרדכי מאירבעל זכות חתימה, חבר הנהלה, איש קשר
ברנס פיירבעל זכות חתימה, חבר הנהלה
צאושו אורימאמן הקבוצה
קוציש שרוןחבר הנהלה
דיאקטירוב בוריסחובש
גאולה דודחבר הנהלה
כהן צוריאלחובש
טבלת ליגה
 
 מחזור 26 
 
תלבושת
א' ב'
מגרשים
שםסוג
פרדס חנהבית
תארים
עונהתואר
צהובים בליגה ובגביע
שחקןסה"כ
העברות | השאלות | שחרורי שחקנים
פעולהמזהה שחקןשם שחקןקבוצה אםקבוצה משחררתקבוצה קולטתתאריך תוקף
העברה29327ביטון שלומיבית"ר חיפה יעקבבית"ר חיפה יעקבמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר31/08/16
השאלה46802דוידוב שרוןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרהפועל עירוני בקה אל גרבייה05/09/16
חזרה מהשאלה46802דוידוב שרוןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרהפועל עירוני בקה אל גרבייהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר20/07/17
השאלה23525בר דוד איתימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרשמשון בני טייבה11/09/16
חזרה מהשאלה23525בר דוד איתימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרשמשון בני טייבהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר25/01/17
העברה22898יואש איתןהפועל חדרה שולם שוורץהפועל חדרה שולם שוורץמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר19/09/16
השאלה29969שריקי רועיהפועל אחוה חיפה סעיד חורי הפועל אחוה חיפה סעיד חורי מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר19/09/16
חזרה מהשאלה29969שריקי רועיהפועל אחוה חיפה סעיד חורי מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרהפועל אחוה חיפה סעיד חורי 20/07/17
השאלה22898יואש איתןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרהפועל בני ערערה עארה27/09/16
חזרה מהשאלה22898יואש איתןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרהפועל בני ערערה עארהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר20/07/17
השאלה34320יצחק פור נאורמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרבית"ר פרדס חנה29/09/16
חזרה מהשאלה34320יצחק פור נאורמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרבית"ר פרדס חנהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר20/07/17
שחרור5772גואטה אושרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר29/09/16
שחרור3139קוריצונר אלירןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר06/10/16
השאלה61257מלכה מאורמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרבית"ר פרדס חנה06/10/16
חזרה מהשאלה61257מלכה מאורמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרבית"ר פרדס חנהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר20/07/17
השאלה23525בר דוד איתימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרשמשון בני טייבההפועל איחוד בני ג'ת10/10/16
חזרה מהשאלה23525בר דוד איתימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרהפועל איחוד בני ג'תשמשון בני טייבה25/01/17
שחרור19600סעדה שרוןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר19/10/16
השאלה94794טאירה ואילמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמכבי עירוני ברטעה19/10/16
חזרה מהשאלה94794טאירה ואילמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמכבי עירוני ברטעהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר20/07/17
השאלה63947חדד אסףבית"ר ירושליםבית"ר ירושליםמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר26/10/16
חזרה מהשאלה63947חדד אסףבית"ר ירושליםמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרבית"ר ירושלים20/07/17
שחרור55540אמתי דולב דודמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר02/11/16
השאלה32140צ'יבטורו חייםבית"ר פרדס חנהבית"ר פרדס חנהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר14/12/16
חזרה מהשאלה32140צ'יבטורו חייםבית"ר פרדס חנהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרבית"ר פרדס חנה20/07/17
השאלה65374אירמייב שרוןבית"ר פרדס חנהבית"ר פרדס חנהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר14/12/16
חזרה מהשאלה65374אירמייב שרוןבית"ר פרדס חנהמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרבית"ר פרדס חנה20/07/17
שחרור102463טגניה שימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר28/12/16
שחרור6239ברייה חאלדמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור12529עמר איילמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור27661טפירו אושרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור47025יצחק פור לידורמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור56234יעקובוביץ נוימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור58273זן רועימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור65359יצחק פור אופירמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור65578ברק שימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור91315רדעי יחיאלמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור99033כהן אביתרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור99037עמוס אבימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור112011זמיר עידומועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור113640אלחדד יצחק צחימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור122790דקה שאדימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
שחרור130104רומנו אדירמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר04/06/17
דוח הרחקות אוטומטיות
מזהה שחקןשם שחקןקבוצה (שחקן)קבוצה (עבירה)ת. ביצוע עבירהסוג כרטיסמסגרת משחקיםמשחקמס' משחקיםמורחק מתאריך
Expand/Collapse images29327ביטון שלומימועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר15/10/16צהוב שניליגה ג' שומרוןמכבי נווה שאנן אלדד - מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר116/10/16
Expand/Collapse images22036עמר עידןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר02/12/16אדוםליגה ג' שומרוןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר - הפועל בני פרדיס מ. עבדאלעאל103/12/16
Expand/Collapse images575קונפורטי כפירמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר06/01/17צהובליגה ג' שומרוןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר - הפועל עוספיא107/01/17
Expand/Collapse images76552אטיאס אסףמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור21/01/17צהובליגת נוער שרוןהפועל איחוד בני ג'ת - מועדון ספורט פרדס חנה כרכור122/01/17
Expand/Collapse images22036עמר עידןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר27/01/17צהובליגה ג' שומרוןמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר - מכבי נווה שאנן אלדד128/01/17
Expand/Collapse images575קונפורטי כפירמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר03/03/17אדוםליגה ג' שומרוןהפועל בני פרדיס מ. עבדאלעאל - מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר104/03/17
Expand/Collapse images76552אטיאס אסףמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקרמועדון ספורט פרדס חנה כרכור15/04/17צהובליגת נוער שרוןמכבי עירוני כפר יונה - מועדון ספורט פרדס חנה כרכור116/04/17
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל ע"ר 580001717 - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google