Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
אגף הנוער
כיצד נרשמים לליגה ?
על מנת להתקבל כחברה חדשה (מועדון כדורגל) בהתאחדות לכדורגל, קיימים מספר הליכים המחייבים להתבצע לפני ועדת הקבלה.
1. יש להגיש מסמכים של העמותה/חברה המאושרים ע"י רשם העמותות/החברות שבמסגרתו יופעל המועדון.
2. פרוטוקול האסיפה הכללית של התאגיד בדבר מינוי בעלי התפקיד והנציגים החוקיים בהתאחדות. (ימונו 2 – 3 בעלי זכות חתימה, וכן 3-5 חברי הנהלה).
3. יש להגיש המלצות מאת 2 קבוצות בעלות ותק של 3 שנים לפחות כחברות בהתאחדות.
4. יש להגיש רשימה של לפחות 20 שחקנים ולא יותר מ – 45
5. יש להמציא אישור מאת בעלי המגרש שיאשרו את קיום המשחקים הביתיים במהלך העונה .
6. יש להפקיד ערבות בנקאית ע"ס 10.000 ₪ למשך עונת משחקים אחת.
כמו כן, תינתן אינפורמציה לכל ההליכים הרישומים ועלויות עבור רישום קבוצה, שחקן וכד' הועדה אשר חברים בה מנכ"ל ההתאחדות, נציג ועדת ליגה וגביע, ויועץ משפטי, דנה בכל הבקשות אשר מוגשות אליה, והבקשות אשר עומדות בכל הקריטריונים נענות בחיוב ומצטרפות כחברות חדשות.
כיצד מתבצעת העברת שחקן?
שחקן אשר רשום כשחקן פעיל בקבוצה מסוימת במהלך עונת משחקים, ומבקש להתקבל לקבוצה אחרת ואין מניעה מצד הקבוצה בה הוא רשום, ניתן לבצע הליך העברת השחקן בחלון העברות דהיינו: במהלך מחצית עונת המשחקים.
יש לרכוש טופס העברה עבור הליגה בה השחקן שייך, ולהחתים את בעלי התפקיד של הקבוצה הקולטת ולאחר מכן יש להחתים את בעלי התפקיד של הקבוצה המעבירה. 
במקרים בהם השחקן הינו קטין, יש להחתים את האפוטרופוס על גבי הטופס.
כיצד מתבצעת השאלת שחקן?
בדיוק כמו העברת שחקן, פרט לעובדה שבתום עונת המשחקים השחקן חוזר באופן אוטומטי לקבוצה המשאילה (קבוצת אם).
מהי השאלת משנה?
במקרה בו לשחקן בוצע הליך השאלה מקבוצה א' לקבוצה ב', והשחקן מבקש להתקבל בקבוצה ג' יש לרכוש טופס השאלת משנה ולהחתים את:
א.בעלי התפקיד בקבוצה ג' הקבוצה הקולטת.
ב.בעלי התפקיד מקבוצה ב' הקבוצה המשאילה.
ג.קבוצת האם אשר אליה השחקן חוזר בתום העונה.
מהי העברה פנימית?
על פי התקנון, רשאי כל מועדון כדורגל לרשום במסגרתו שתי קבוצות בליגה לנערים (בכל שכבת גיל) וליגת ילדים (בכל שכבת גיל), על כן שיתוף שחקן בקבוצה המהווה יחידת רישום נפרדת מקבוצה אחרת מאותו שנתון גיל ומאותה קבוצת אם – אסורה.
במקרים אלו יש להפקיד טופס העברה פנימית שיכנס לתוקף במהלך עונת הרישום, ויהיה חתום ע"י נציג המועדון והסכמת ההורים.
האם שחקן שהושאל / הועבר לקבוצה אחרת במהלך העונה רשאי לחזור לקבוצת האם?
שחקן שעבר מקבוצה מעבירה – לקבוצה קולטת, יהא רשאי לחזור ולהירשם בקבוצה המעבירה, באותה עונת משחקים לאחר שחלפו לפחות 30 יום.
אני רוצה להקים מחלקת נוער ללא קבוצות בוגרים. האם זה אפשרי?
בכפוף לתנאים אשר יש לעמוד בהם בכדי להצטרף כקבוצה חדשה החברה בהתאחדות לכדורגל (ראה שאלה " איך אפשר להקים קבוצה חדשה בהתאחדות לכדורגל?" ישנה אפשרות להקים מחלקת נוער ללא קבוצת בוגרים.
אפשרות זו עומדת רק בלפני קבוצות אשר נמצאות בישוב המוגדר כישוב ספר אשר אין בו כל מועדון או קבוצה אחרת (בוגרים או נוער) אשר כבר פועל בו.
מהו הסגר קטין?
על פי חוק הספורט, שחקן קטין שגילו פחות מ–15 שנים יוכל באין הסכמה להעברתו, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת במועד המפורט:
מסר את ההודעה במחצית הראשונה של העונה , יוכל לעבור בתוך 30 יום מתחילת המחצית השנייה של העונה.
מסר את ההודעה במחצית השנייה של העונה, יוכל לעבור בתוך 30 יום מסיום עונת המשחקים. 
שחקן שגילו 15 שנים ומעלה אך לא מעל 17, יוכל באין הסכמה להעברתו, להודיע בפגרה על רצונו לעבור לאגודה אחרת, והוא יוכל לעבור לאותה אגודה בסיומה של עונה אחת.
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google