Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
ליגות חובבניות
מהן הליגות החובבניות?
כל הליגות שאינן נמנות על שתי הליגות המקצועניות (ליגת WINNER והליגה הלאומית) - בכל הגילאים.
כיצד רשמים לליגה ?
על מנת להתקבל כחברה חדשה (מועדון כדורגל) בהתאחדות לכדורגל, קיימים מספר הליכים המחייבים להתבצע לפני ועדת הקבלה.
1. יש להגיש מסמכים של העמותה/חברה המאושרים ע"י רשם העמותות/החברות שבמסגרתו יופעל המועדון.
2. פרוטוקול האסיפה הכללית של התאגיד בדבר מינוי בעלי התפקיד והנציגים החוקיים בהתאחדות. (ימונו 2 – 3 בעלי זכות חתימה, וכן 3-5 חברי הנהלה).
3. יש להגיש המלצות מאת 2 קבוצות בעלות ותק של 3 שנים לפחות כחברות בהתאחדות.
4. יש להגיש רשימה של לפחות 20 שחקנים ולא יותר מ – 45
5. יש להמציא אישור מאת בעלי המגרש שיאשרו את קיום המשחקים הביתיים במהלך העונה .
6. יש להפקיד ערבות בנקאית ע"ס 10.000 ₪ למשך עונת משחקים אחת.
כמו כן, תינתן אינפורמציה לכל ההליכים הרישומים ועלויות עבור רישום קבוצה, שחקן וכד' הועדה אשר חברים בה מנכ"ל ההתאחדות, נציג ועדת ליגה וגביע, ויועץ משפטי, דנה בכל הבקשות אשר מוגשות אליה, והבקשות אשר עומדות בכל הקריטריונים נענות בחיוב ומצטרפות כחברות חדשות.
כיצד מתבצעת העברת שחקן?
שחקן שרשום כשחקן פעיל בקבוצה מסוימת במהלך עונת משחקים ומבקש להתקבל לקבוצה אחרת ואין מניעה מצד הקבוצה בה הוא רשום, ניתן לבצע הליך העברת השחקן בחלון העברות דהיינו: במהלך מחצית עונת המשחקים.
יש לרכוש טופס העברה עבור הליגה בה השחקן שייך ולהחתים את בעלי התפקיד של הקבוצה הקולטת ולאחר מכן יש להחתים את בעלי התפקיד של הקבוצה המעבירה.
במקרים בהם השחקן הינו קטין, יש להחתים את האפוטרופוס על גבי הטופס.
כיצד מתבצעת השאלת שחקן?
בדיוק כמו העברת שחקן, פרט לעובדה שבתום עונת המשחקים השחקן חוזר באופן אוטומטי לקבוצה המשאילה (קבוצת אם).
מהי השאלת משנה?
במקרה בו לשחקן בוצע הליך השאלה מקבוצה א' לקבוצה ב' והשחקן מבקש להתקבל בקבוצה ג' יש לרכוש טופס השאלת משנה ולהחתים את:
א.בעלי התפקיד בקבוצה ג' הקבוצה הקולטת.
ב.בעלי התפקיד מקבוצה ב' הקבוצה המשאילה.
ג.קבוצת האם אשר אליה השחקן חוזר בתום העונה.
האם שחקן שהושאל / הועבר לקבוצה אחרת במהלך העונה רשאי לחזור לקבוצת האם?
שחקן שעבר מקבוצה מעבירה – לקבוצה קולטת, יהא רשאי לחזור ולהירשם בקבוצה המעבירה, באותה עונת משחקים לאחר שחלפו לפחות 30 יום.
אני רוצה להקים מחלקת נוער ללא קבוצות בוגרים. האם זה אפשרי?
בכפוף לתנאים אשר יש לעמוד בהם בכדי להצטרף כקבוצה חדשה החברה בהתאחדות לכדורגל (ראה שאלה "איך אפשר להקים קבוצה חדשה בהתאחדות לכדורגל?") ישנה אפשרות להקים מחלקת נוער ללא קבוצת בוגרים.
אפשרות זו עומדת רק בלפני קבוצות אשר נמצאות בישוב המוגדר כישוב ספר אשר אין בו כל מועדון או קבוצה אחרת (בוגרים או נוער) אשר כבר פועל בו.
האם קבוצות בוגרים חייבות לרשום במסגרתן קבוצות נוער, נערים וילדים?
קבוצות בליגות על, לאומית וארצית חייבות לרשום במסגרתן לפחות 3 קבוצות משנתונים שנקבעו לגילאי נוער, נערים וילדים (סה"כ 3 קבוצות).
קבוצה בליגה א' חייבת לרשום במסגרתה לפחות 2 קבוצות משנתונים שנקבעו לגילאי נוער, נערים וילדים (סה"כ 2 קבוצות).
קבוצה בליגה ב' חייבת לרשום במסגרתה לפחות קבוצה אחת משנתונים שנקבעו לגילאי נוער, נערים וילדים (סה"כ קבוצה אחת).
האם קיימת אפשרות שלא לשחק בשבת?
קבוצה לא מקצוענית אשר מרבית השחקנים הרשומים והפעילים בה מקפידים על שמירת השבת - רשאית להגיש לועדת ליגה וגביע לפני תחילת עונת המשחקים בקשה לקיים את משחקיה (בית וחוץ) בימי שישי.
הבקשה תחתם על ידי בעלי זכויות החתימה בהתאחדות ואליה יצורפו תצהירים חתומים ומאומתים של כל אחד מהשחקנים המאשרים כי הינם שחקנים פעילים בקבוצה וכי הם מקפידים על שמירת השבת.
בקשה אשר תוגש כאמור לעיל תאושר על ידי ועדת ליגה וגביע.
שעת תחילת המשחקים במהלך העונה תיקבע בהתייחס למועד כניסת השבת.
מצאה ועדת ליגה וגביע כי קיום משחקים כאמור בסעיף ג' ו- ד' עלול לגרום לשיבוש מהלכן הסדיר של  הליגות תהיה מוסמכת להתערב ולאסור קיום משחקים כאמור לעיל בחמשת המחזורים האחרונים של הליגה ו/או משחקי הדירוג. הכל לפי העניין.
קבעה ועדת הליגה והגביע את שעת התחלת המשחק - יחל המשחק בדיוק בשעה הייעודה.
כל קבוצה חייבת להתייצב למשחק 20 דקות לפחות לפני המועד הקבוע להתחלת המשחק.
איך מזמינים שופט למשחק?
על הקבוצה הביתית  להזמין שופט עד יום א' בשבוע שלפני המשחק שעה 15:00 וזאת אך ורק באחת מהדרכים הבאות:
1.שליחת מברק להתאחדות בתנאי שהמברק ישלח לא יאוחר מיום א' בשבוע שלפני המשחק שעה 15:00 (הקבוצה חייבת לשמור את העתק המברק בצירוף אישור של הדואר על מועד המשלוח).
2.הזמנה בכתב שחייבת להימסר פיסית במשרדי ההתאחדות לא יאוחר מיום א' בשבוע שלפני המשחק שעה 15:00 (הקבוצה חייבת לשמור עותק של מכתב ההזמנה כשעליו אישור קבלת המכתב במשרדי ההתאחדות).
על אף האמור לעיל רשאית קבוצה ביתית להזמין שופט לשעה קבועה ומקום קבוע בתחילת כל עונה למשך כל העונה.
במידה שתעשה כן תהא הקבוצה הביתית פטורה מקיום הוראות סעיפים 1 ו-2 לעיל.
3.קבוצה ביתית שלא תזמין שופט כנ"ל תפסיד את המשחק בהפסד טכני של 2:0 לחובתה.
בכל המקרים בהם משוחררת קבוצה ביתית ממשלוח ההודעה בכתב להתאחדות (קבוצה ביתית בליגת על, לאומית, ארצית א' ו–ב' בעלת מגרש מאושר המקיימת את המשחק בשעה הראשית) תהא גם משוחררת מהזמנת השופט ועל איגוד השופטים לשגר במקרים אלה את השופטים עפ"י לוח המשחקים.
4. אי הזמנת שופט על ידי הקבוצה הביתית תחשב כאי הופעה למשחק על כל התוצאות הכרוכות בכך.
ועדת ליגת וגביע רשאית להורות על שיגור שופט למשחק ליגה וגביע עפ"י שיקול דעתה.
הערה: ועדת ליגת וגביע רשאית להורות על שינוי מועדי הזמנת שופטים אך ורק במקרים מיוחדים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google