Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
אגף נשים
כיצד ניתן לרשום קבוצת כדורגל נשים למסגרת ההתאחדות לכדורגל?
קבוצת נשים אשר מעוניינת להירשם כחברה חדשה בהתאחדות לכדורגל חייבת לצרף את המסמכים והפרטים הבאים:
1. מסמכי ההתאגדות של העמותה/החברה (תעודת רישום ותקנון) מאושרים על ידי רשם העמותות/החברות.
2. פרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה/ישיבת דירקטוריון החברה בדבר מינוי בעלי זכות חתימה בשם העמותה/החברה ונציגיה החוקיים בהתאחדות מאומת ומאושר על ידי עו"ד.
3. המלצה בכתב של שתי קבוצות בעלות ותק של 3 שנים לפחות כחברות בהתאחדות, על ההמלצה להיות חתומה על ידי מורשי החתימה של אותן קבוצות אליהן תצורף חותמת הקבוצה.
4. רשימת שחקני הקבוצה (לא פחות מ-20 ולא יותר מ-45).
5. מגרשה הביתי של הקבוצה (יש לצרף את אישור הרשות המקומית לשימוש במגרש ו/או הסכם לשימוש במגרש הביתי).
ערבות בנקאית ע"ס 10,000 ₪.
• שאר נושאי הרישום מתבצעים עפ"י תקנון הרישום שנהוג בליגת הגברים.
כיצד בנויה כיום ליגת הנשים?
במסגרת ההתאחדות לכדורגל פועלות 2 ליגות נשים בישראל.
ליגה ראשונה בת 12 קבוצות וליגה שנייה בת 6 קבוצות כשהמטרה היא להגדיל את מספר הקבוצות וכפועל יוצא מכך לקדם את כדורגל הנשים.
האם קיימת מסגרת לנערות בהתאחדות לכדורגל?
כיום רשומות בהתאחדות לכדורגל 12 קבוצות נערות מגיל 12 עד 15 שפעלו בעונה האחרונה במסגרת טורניר שקיימה ההתאחדות לכדורגל.
האם יש אפשרות לנערות לשחק במסגרת כדורגל גברים בהתאחדות?
בהתאם לתקנון ההתאחדות יכולה נערה לשחק במסגרת מחלקת הנוער ביחד עם בנים עד קבוצת ילדים א'.
לאחר מכן יכולה הנערה לעבור לשחק במסגרת ליגת הנערות.
באיזה גיל יכולה שחקנית צעירה לשחק במסגרת קבוצה בוגרת?
בהתאם לתקנון ההתאחדות לכדורגל ניתן לשתף 5 בנות שמלאו להן 15 שנה במסגרת ליגת הבוגרות.
אילו נבחרות נשים פועלות ובאיזה מסגרת?
נבחרות הנשים פועלות במסגרת אליפות אירופה, אליפות עולם, ובמסגרת ההתאחדות לכדורגל קיימת נבחרת נשים בוגרת, נבחרת נערות עד גיל 19 ונבחרת נערות עד גיל 17.
את נבחרות הנשים הבוגרת מאמן מאיר נחמיאס, ונבחרת הנערות עד גיל 19 מאמןגיא עזורי, כשאת נבחרת הנערות עד גיל 17 מאמנים גיא עזורי וז'אן טלסניקוב.
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google