נוהל הגשת מועמדות לועדה לבחינת מועמדים לכהונת יו"ר הנהלת ההתאחדות

בהתאם להחלטת הנהלת ההתאחדות מיום 12.3.18, הבחירות להנהלת ההתאחדות יתקיימו ביום 30.7.18. כל הרואה עצמו/ה מועמד/ת לתפקיד יו"ר הנהלת ההתאחדות רשאי/ת להגיש בקשת מועמדות לועדה לבחינת מועמדים לכהונת היו"ר וזאת לא יאוחר מיום 31.5.18 ובאמצעות האגף המשפטי בהתאחדות (פקס: 03-6166741 או אי מייל  amirn@football.org.il) . על הבקשה להיות מוגשת בהתאם לאמור בתקנון היסוד של ההתאחדות ובצירוף המסמכים הבאים:

 
 1. תצהיר חתום ומאושר בנוסח המצ"ב.
 2. כתבי תמיכה בהתאם לנוסח המצ"ב של קבוצות המחזיקות ב-10% ממספר הקולות של בעלי זכות ההצבעה ( 124 קולות) . יודגש כי כל קבוצה רשאית לתמוך במועמד/ת אחד/ת קולות ההצבעה הינם כמפורט להלן לקבוצת בוגרים/בוגרות אשר השתתפו באופן מלא במשחקי הליגות המצוינות מטה, לפחות במשך שתי עונות המשחקים האחרונות:

  ליגת העל 20 קולות
  ליגה לאומית 20 קולות
  ליגה א' 10 קולות
  ליגה ב' 2 קולות
  ליגה ג' 1 קול
  ליגת נשים (הליגה הראשונה)
  10 קולות
  ליגת נשים (הליגה השנייה) 2 קולות
   
  על אף האמור לעיל, לקבוצת נשים אשר שיחקה בליגת הנשים הראשונה לפחות 3 עונות משחקים רצופות, יוסף, החל מעונת המשחקים הרביעית, קול אחד לערך קולות ההצבעה שלה ובכל שנה נוספת בה שיחקה בליגה זו ברציפות, יוסף עוד קול אחד עד למקסימום של 15 קולות הצבעה (מניין 3 עונות המשחקים הינו מעונת 2008/2009).
 3. קורות חיים של המועמד/ת

 

הוראות נוספות בדבר תפקיד יו"ר הנהלת ההתאחדות ובחירתו/ה מפורטות בתקנון היסוד של ההתאחדות