Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עופר אורליצקי

עופר אורליצקי

עופר אורליצקי
  • שם
  • שם: עופר אורליצקי
  • תפקיד: יו"ר הרשות לבקרת התקציבים
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידיו"ר
גוף פעילותרשות לבקרה תקציבית
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, מנהלת רישוי מועדונים לאופ"א, אחראי קטגורייה פיננסית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, יו"ר הרשות לבקרת התקציבים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל