Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עדי צפדיה

עדי צפדיה

עדי צפדיה
  • שם
  • שם: עדי צפדיה
  • תפקיד: חבר ועדה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א - ערעורים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל