Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות יוסי סאסי

יוסי סאסי

יוסי סאסי
  • שם
  • שם: יוסי סאסי
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמנהל כללי, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל ירושלים
גוף פעילותקבוצה