Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עופר עיני

עופר עיני

עופר עיני
  • שם
  • שם: עופר עיני
  • תפקיד: יו"ר ההנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה, ועדת מלגות קרן סטלמך, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה, חברי הנהלת הקרן ע"ש נחום סטלמך, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, הנהלה, יו"ר ההנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל