Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אחמד חילו

אחמד חילו

אחמד חילו
  • שם
  • שם: אחמד חילו
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, ועדת ליגות א'-ג', חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל בני נצרת
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל בני נצרת
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל בני נצרת
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל בני נצרת
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל בני נצרת
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל בני נצרת
גוף פעילותקבוצה