Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות ליאור שחטר

ליאור שחטר

ליאור שחטר
  • שם
  • שם: ליאור שחטר
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב רמלה
גוף פעילותקבוצה