Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אריה זייף

אריה זייף

אריה זייף
  • שם
  • שם: אריה זייף
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה, ועדת מכרזים, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה, ועדת כספים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל