Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אבי לוזון

אבי לוזון

אבי לוזון
  • שם
  • שם: אבי לוזון
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידיו"ר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל