Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות חיים פליגלטאוב

חיים פליגלטאוב

חיים פליגלטאוב
  • שם
  • שם: חיים פליגלטאוב
  • תפקיד: משקיף
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל