Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד נתן מאיר

עו"ד נתן מאיר

עו"ד נתן מאיר
  • שם
  • שם: עו"ד נתן מאיר
  • תפקיד: יו"ר הועדה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר ועדה, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל