Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות ד"ר יאיר גלילי

ד"ר יאיר גלילי

ד"ר יאיר גלילי
  • שם
  • שם: ד"ר יאיר גלילי
  • תפקיד: ראש יחידת המחקר
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידמשקיף
גוף פעילותמנהלת הליגות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידמשקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר ועדה, יחידת מחקר, ראש יחידת המחקר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל