Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדונים מכבי שעריים רחובות

בוגרים 2016/2017מכבי שעריים רחובות

בחירת עונת משחקים
  • קבוצת גיל: בוגרים
  • ליגה: ליגה לאומית
  • גוף מנהל: 580435980 - מכבי בני שעריים ע"ש יהודה מדהלה
  • פקס: 03-5490520
  • מען: חזית הדרום 1 רחובות ת.ד.2395
  • דוא"ל: ayalongal@walla.co.il

ליגה לאומית

הדפסה
טבלת ליגה

סבב קודם

מחזור 37

מקום1
קבוצהמכבי נתניה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'22
תיקו13
הפ'2
שע'41-80
הפרש39
נק'70
מקום2
קבוצההפועל עכו
מש'37
מש' חסרים0
נצ'17
תיקו11
הפ'9
שע'41-58
הפרש17
נק'62
מקום3
קבוצהבית"ר תל אביב רמלה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'16
תיקו11
הפ'10
שע'39-67
הפרש28
נק'59
מקום4
קבוצההפועל רמת גן אסי
מש'37
מש' חסרים0
נצ'15
תיקו10
הפ'12
שע'46-53
הפרש7
נק'55
מקום5
קבוצההפועל קטמון ירושלים
מש'37
מש' חסרים0
נצ'15
תיקו8
הפ'14
שע'56-55
הפרש-1
נק'53
מקום6
קבוצההפועל פתח תקוה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'14
תיקו11
הפ'12
שע'51-55
הפרש4
נק'52
מקום7
קבוצההפועל בני לוד רכבת
מש'37
מש' חסרים0
נצ'13
תיקו8
הפ'16
שע'62-49
הפרש-13
נק'47
מקום8
קבוצהמכבי אחי נצרת
מש'37
מש' חסרים0
נצ'10
תיקו15
הפ'12
שע'52-45
הפרש-7
נק'45
מקום9
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'37
מש' חסרים0
נצ'12
תיקו11
הפ'14
שע'42-38
הפרש-4
נק'47
מקום10
קבוצההפועל ראשון לציון
מש'37
מש' חסרים0
נצ'11
תיקו13
הפ'13
שע'39-38
הפרש-1
נק'46
מקום11
קבוצההפועל עפולה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'9
תיקו18
הפ'10
שע'59-55
הפרש-4
נק'45
מקום12
קבוצהעירוני נשר
מש'37
מש' חסרים0
נצ'9
תיקו16
הפ'12
שע'35-26
הפרש-9
נק'43
מקום13
קבוצהמכבי הרצליה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'10
תיקו13
הפ'14
שע'55-45
הפרש-10
נק'43
מקום14
קבוצההפועל נצרת עילית
מש'37
מש' חסרים0
נצ'9
תיקו13
הפ'15
שע'53-32
הפרש-21
נק'40
מקום15
קבוצההפועל ירושלים
מש'37
מש' חסרים0
נצ'9
תיקו11
הפ'17
שע'44-29
הפרש-15
נק'38
מקום16
קבוצהמכבי שעריים רחובות
מש'37
מש' חסרים0
נצ'8
תיקו12
הפ'17
שע'50-40
הפרש-10
נק'36
  • למכבי נתניה הופחתו 9 נקודות.
  • להפועל פתח תקוה הופחתה נקודה אחת.

נתונים סטטיסטיים

מקום1
קבוצהמכבי נתניה
מש'19
נצ'14
תיקו4
הפ'1
שע'19-43
הפרש24
נק'46
מקום2
קבוצההפועל עכו
מש'19
נצ'9
תיקו6
הפ'4
שע'15-30
הפרש15
נק'33
מקום3
קבוצהבית"ר תל אביב רמלה
מש'19
נצ'9
תיקו5
הפ'5
שע'19-35
הפרש16
נק'32
מקום4
קבוצההפועל רמת גן אסי
מש'19
נצ'8
תיקו6
הפ'5
שע'29-32
הפרש3
נק'30
מקום5
קבוצהמכבי אחי נצרת
מש'18
נצ'7
תיקו8
הפ'3
שע'18-29
הפרש11
נק'29
מקום6
קבוצההפועל ראשון לציון
מש'19
נצ'7
תיקו7
הפ'5
שע'14-19
הפרש5
נק'28
מקום7
קבוצההפועל פתח תקוה
מש'18
נצ'7
תיקו6
הפ'5
שע'24-26
הפרש2
נק'27
מקום8
קבוצההפועל בני לוד רכבת
מש'18
נצ'7
תיקו5
הפ'6
שע'30-25
הפרש-5
נק'26
מקום9
קבוצההפועל קטמון ירושלים
מש'18
נצ'7
תיקו4
הפ'7
שע'25-28
הפרש3
נק'25
מקום10
קבוצההפועל ירושלים
מש'18
נצ'6
תיקו6
הפ'6
שע'18-18
הפרש0
נק'24
מקום11
קבוצהמכבי הרצליה
מש'19
נצ'6
תיקו6
הפ'7
שע'31-25
הפרש-6
נק'24
מקום12
קבוצהמכבי שעריים רחובות
מש'18
נצ'6
תיקו6
הפ'6
שע'19-21
הפרש2
נק'24
מקום13
קבוצההפועל נצרת עילית
מש'18
נצ'5
תיקו8
הפ'5
שע'19-14
הפרש-5
נק'23
מקום14
קבוצהעירוני נשר
מש'19
נצ'5
תיקו7
הפ'7
שע'17-13
הפרש-4
נק'22
מקום15
קבוצההפועל עפולה
מש'19
נצ'4
תיקו10
הפ'5
שע'32-32
הפרש0
נק'22
מקום16
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'18
נצ'6
תיקו3
הפ'9
שע'25-21
הפרש-4
נק'21
מקום1
קבוצהמכבי נתניה
מש'18
נצ'8
תיקו9
הפ'1
שע'22-37
הפרש15
נק'33
מקום2
קבוצההפועל עכו
מש'18
נצ'8
תיקו5
הפ'5
שע'26-28
הפרש2
נק'29
מקום3
קבוצההפועל קטמון ירושלים
מש'19
נצ'8
תיקו4
הפ'7
שע'31-27
הפרש-4
נק'28
מקום4
קבוצהבית"ר תל אביב רמלה
מש'18
נצ'7
תיקו6
הפ'5
שע'20-32
הפרש12
נק'27
מקום5
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'19
נצ'6
תיקו8
הפ'5
שע'17-17
הפרש0
נק'26
מקום6
קבוצההפועל פתח תקוה
מש'19
נצ'7
תיקו5
הפ'7
שע'27-29
הפרש2
נק'26
מקום7
קבוצההפועל רמת גן אסי
מש'18
נצ'7
תיקו4
הפ'7
שע'17-21
הפרש4
נק'25
מקום8
קבוצההפועל עפולה
מש'18
נצ'5
תיקו8
הפ'5
שע'27-23
הפרש-4
נק'23
מקום9
קבוצההפועל בני לוד רכבת
מש'19
נצ'6
תיקו3
הפ'10
שע'32-24
הפרש-8
נק'21
מקום10
קבוצהעירוני נשר
מש'18
נצ'4
תיקו9
הפ'5
שע'18-13
הפרש-5
נק'21
מקום11
קבוצהמכבי הרצליה
מש'18
נצ'4
תיקו7
הפ'7
שע'24-20
הפרש-4
נק'19
מקום12
קבוצההפועל ראשון לציון
מש'18
נצ'4
תיקו6
הפ'8
שע'25-19
הפרש-6
נק'18
מקום13
קבוצההפועל נצרת עילית
מש'19
נצ'4
תיקו5
הפ'10
שע'34-18
הפרש-16
נק'17
מקום14
קבוצהמכבי אחי נצרת
מש'19
נצ'3
תיקו7
הפ'9
שע'34-16
הפרש-18
נק'16
מקום15
קבוצההפועל ירושלים
מש'19
נצ'3
תיקו5
הפ'11
שע'26-11
הפרש-15
נק'14
מקום16
קבוצהמכבי שעריים רחובות
מש'19
נצ'2
תיקו6
הפ'11
שע'31-19
הפרש-12
נק'12

גביע המדינה

גביע טוטו