Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדונים מכבי חיפה שמואל

נוער 2012/2013מכבי חיפה שמואל

בחירת עונת משחקים

רשימת מגרשים

ליגת על לנוער

הדפסה

טבלת ליגה

סבב קודם

מחזור 30

מקום1
קבוצהמכבי חיפה שמואל
מש'30
מש' חסרים0
נצ'21
תיקו4
הפ'5
שע'32-80
הפרש48
נק'67
מקום2
קבוצהמכבי תל אביב שחר
מש'30
מש' חסרים0
נצ'21
תיקו3
הפ'6
שע'28-66
הפרש38
נק'66
מקום3
קבוצהבית"ר טוברוק
מש'30
מש' חסרים0
נצ'17
תיקו5
הפ'8
שע'39-59
הפרש20
נק'56
מקום4
קבוצהמועדון ספורט עירוני אשדוד
מש'30
מש' חסרים0
נצ'15
תיקו5
הפ'10
שע'48-61
הפרש13
נק'50
מקום5
קבוצהמכבי נתניה שלומי
מש'30
מש' חסרים0
נצ'14
תיקו6
הפ'10
שע'43-55
הפרש12
נק'48
מקום6
קבוצההפועל קרית שמונה
מש'30
מש' חסרים0
נצ'13
תיקו8
הפ'9
שע'39-50
הפרש11
נק'47
מקום7
קבוצההפועל ראשון לציון יהודה
מש'30
מש' חסרים0
נצ'13
תיקו4
הפ'13
שע'43-51
הפרש8
נק'43
מקום8
קבוצהבני יהודה תל אביב
מש'30
מש' חסרים0
נצ'13
תיקו3
הפ'14
שע'64-53
הפרש-11
נק'42
מקום9
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'30
מש' חסרים0
נצ'12
תיקו6
הפ'12
שע'55-42
הפרש-13
נק'42
מקום10
קבוצהבית"ר ירושלים אורן
מש'30
מש' חסרים0
נצ'10
תיקו10
הפ'10
שע'35-36
הפרש1
נק'40
מקום11
קבוצההפועל תל אביב ניסנוב
מש'30
מש' חסרים0
נצ'11
תיקו5
הפ'14
שע'35-38
הפרש3
נק'38
מקום12
קבוצההפועל חיפה רובי
מש'30
מש' חסרים0
נצ'11
תיקו5
הפ'14
שע'58-58
הפרש0
נק'38
מקום13
קבוצהמכבי פתח תקוה עסיס דוד
מש'30
מש' חסרים0
נצ'9
תיקו9
הפ'12
שע'46-40
הפרש-6
נק'36
מקום14
קבוצההפועל באר שבע השלושה
מש'30
מש' חסרים0
נצ'8
תיקו6
הפ'16
שע'64-38
הפרש-26
נק'30
מקום15
קבוצההפועל כפר סבא ישראל
מש'30
מש' חסרים0
נצ'6
תיקו6
הפ'18
שע'58-30
הפרש-28
נק'24
מקום16
קבוצההפועל ירושלים סמי מלכה
מש'30
מש' חסרים0
נצ'1
תיקו5
הפ'24
שע'91-21
הפרש-70
נק'8

נתונים סטטיסטיים

מקום1
קבוצהמכבי חיפה שמואל
מש'15
נצ'14
תיקו1
הפ'0
שע'11-49
הפרש38
נק'43
מקום2
קבוצהמועדון ספורט עירוני אשדוד
מש'15
נצ'12
תיקו1
הפ'2
שע'16-36
הפרש20
נק'37
מקום3
קבוצהמכבי תל אביב שחר
מש'15
נצ'11
תיקו1
הפ'3
שע'16-34
הפרש18
נק'34
מקום4
קבוצהבית"ר טוברוק
מש'15
נצ'9
תיקו3
הפ'3
שע'16-34
הפרש18
נק'30
מקום5
קבוצההפועל קרית שמונה
מש'15
נצ'8
תיקו4
הפ'3
שע'18-30
הפרש12
נק'28
מקום6
קבוצהבני יהודה תל אביב
מש'15
נצ'8
תיקו2
הפ'5
שע'28-29
הפרש1
נק'26
מקום7
קבוצהבית"ר ירושלים אורן
מש'15
נצ'6
תיקו7
הפ'2
שע'15-21
הפרש6
נק'25
מקום8
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'15
נצ'7
תיקו3
הפ'5
שע'27-24
הפרש-3
נק'24
מקום9
קבוצההפועל תל אביב ניסנוב
מש'15
נצ'7
תיקו3
הפ'5
שע'15-25
הפרש10
נק'24
מקום10
קבוצהמכבי נתניה שלומי
מש'15
נצ'7
תיקו2
הפ'6
שע'24-26
הפרש2
נק'23
מקום11
קבוצההפועל ראשון לציון יהודה
מש'15
נצ'7
תיקו1
הפ'7
שע'22-29
הפרש7
נק'22
מקום12
קבוצההפועל חיפה רובי
מש'15
נצ'6
תיקו3
הפ'6
שע'24-33
הפרש9
נק'21
מקום13
קבוצהמכבי פתח תקוה עסיס דוד
מש'15
נצ'5
תיקו5
הפ'5
שע'25-28
הפרש3
נק'20
מקום14
קבוצההפועל באר שבע השלושה
מש'15
נצ'6
תיקו2
הפ'7
שע'19-18
הפרש-1
נק'20
מקום15
קבוצההפועל כפר סבא ישראל
מש'15
נצ'1
תיקו4
הפ'10
שע'30-9
הפרש-21
נק'7
מקום16
קבוצההפועל ירושלים סמי מלכה
מש'15
נצ'1
תיקו3
הפ'11
שע'37-10
הפרש-27
נק'6
מקום1
קבוצהמכבי תל אביב שחר
מש'15
נצ'10
תיקו2
הפ'3
שע'12-32
הפרש20
נק'32
מקום2
קבוצהבית"ר טוברוק
מש'15
נצ'8
תיקו2
הפ'5
שע'23-25
הפרש2
נק'26
מקום3
קבוצהמכבי נתניה שלומי
מש'15
נצ'7
תיקו4
הפ'4
שע'19-29
הפרש10
נק'25
מקום4
קבוצהמכבי חיפה שמואל
מש'15
נצ'7
תיקו3
הפ'5
שע'21-31
הפרש10
נק'24
מקום5
קבוצההפועל ראשון לציון יהודה
מש'15
נצ'6
תיקו3
הפ'6
שע'21-22
הפרש1
נק'21
מקום6
קבוצההפועל קרית שמונה
מש'15
נצ'5
תיקו4
הפ'6
שע'21-20
הפרש-1
נק'19
מקום7
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'15
נצ'5
תיקו3
הפ'7
שע'28-18
הפרש-10
נק'18
מקום8
קבוצההפועל חיפה רובי
מש'15
נצ'5
תיקו2
הפ'8
שע'34-25
הפרש-9
נק'17
מקום9
קבוצההפועל כפר סבא ישראל
מש'15
נצ'5
תיקו2
הפ'8
שע'28-21
הפרש-7
נק'17
מקום10
קבוצהמכבי פתח תקוה עסיס דוד
מש'15
נצ'4
תיקו4
הפ'7
שע'21-12
הפרש-9
נק'16
מקום11
קבוצהבני יהודה תל אביב
מש'15
נצ'5
תיקו1
הפ'9
שע'36-24
הפרש-12
נק'16
מקום12
קבוצהבית"ר ירושלים אורן
מש'15
נצ'4
תיקו3
הפ'8
שע'20-15
הפרש-5
נק'15
מקום13
קבוצההפועל תל אביב ניסנוב
מש'15
נצ'4
תיקו2
הפ'9
שע'20-13
הפרש-7
נק'14
מקום14
קבוצהמועדון ספורט עירוני אשדוד
מש'15
נצ'3
תיקו4
הפ'8
שע'32-25
הפרש-7
נק'13
מקום15
קבוצההפועל באר שבע השלושה
מש'15
נצ'2
תיקו4
הפ'9
שע'45-20
הפרש-25
נק'10
מקום16
קבוצההפועל ירושלים סמי מלכה
מש'15
נצ'0
תיקו2
הפ'13
שע'54-11
הפרש-43
נק'2

כרטיסים אדומים

שם שחקןרון שושן
מס' כרטיסים1

גביע המדינה