Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדונים הפועל בני לוד רכבת

בוגרים 2014/2015הפועל בני לוד רכבת

בחירת עונת משחקים

ליגה לאומית

הדפסה
טבלת ליגה

סבב קודם

מחזור 37

מקום1
קבוצהבני יהודה תל אביב
מש'37
מש' חסרים0
נצ'21
תיקו13
הפ'3
שע'26-69
הפרש43
נק'76
מקום2
קבוצההפועל כפר סבא
מש'37
מש' חסרים0
נצ'21
תיקו10
הפ'6
שע'28-61
הפרש33
נק'73
מקום3
קבוצההפועל בני לוד רכבת
מש'37
מש' חסרים0
נצ'20
תיקו11
הפ'6
שע'32-56
הפרש24
נק'71
מקום4
קבוצההפועל עפולה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'15
תיקו12
הפ'10
שע'42-56
הפרש14
נק'57
מקום5
קבוצהעירוני קרית גת
מש'37
מש' חסרים0
נצ'13
תיקו10
הפ'14
שע'36-36
הפרש0
נק'49
מקום6
קבוצההפועל רמת גן אסי
מש'37
מש' חסרים0
נצ'11
תיקו14
הפ'12
שע'47-39
הפרש-8
נק'47
מקום7
קבוצהמכבי אחי נצרת
מש'37
מש' חסרים0
נצ'11
תיקו12
הפ'14
שע'67-54
הפרש-13
נק'45
מקום8
קבוצהמכבי יבנה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'11
תיקו12
הפ'14
שע'62-47
הפרש-15
נק'45
מקום9
קבוצההפועל ירושלים
מש'37
מש' חסרים0
נצ'12
תיקו14
הפ'11
שע'47-47
הפרש0
נק'50
מקום10
קבוצההפועל ראשון לציון
מש'37
מש' חסרים0
נצ'13
תיקו9
הפ'15
שע'50-51
הפרש1
נק'48
מקום11
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'37
מש' חסרים0
נצ'12
תיקו12
הפ'13
שע'40-39
הפרש-1
נק'48
מקום12
קבוצהבית"ר תל אביב רמלה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'12
תיקו11
הפ'14
שע'53-44
הפרש-9
נק'47
מקום13
קבוצהמכבי הרצליה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'11
תיקו11
הפ'15
שע'46-42
הפרש-4
נק'44
מקום14
קבוצההפועל נצרת עילית
מש'37
מש' חסרים0
נצ'9
תיקו12
הפ'16
שע'54-41
הפרש-13
נק'39
מקום15
קבוצהעירוני טבריה
מש'37
מש' חסרים0
נצ'9
תיקו10
הפ'18
שע'50-38
הפרש-12
נק'37
מקום16
קבוצההכח מכבי עמידר רמת גן
מש'37
מש' חסרים0
נצ'5
תיקו7
הפ'25
שע'59-19
הפרש-40
נק'22

נתונים סטטיסטיים

מקום1
קבוצהבני יהודה תל אביב
מש'19
נצ'12
תיקו5
הפ'2
שע'13-33
הפרש20
נק'41
מקום2
קבוצההפועל בני לוד רכבת
מש'19
נצ'11
תיקו5
הפ'3
שע'14-28
הפרש14
נק'38
מקום3
קבוצההפועל כפר סבא
מש'19
נצ'11
תיקו5
הפ'3
שע'15-32
הפרש17
נק'38
מקום4
קבוצההפועל עפולה
מש'19
נצ'10
תיקו7
הפ'2
שע'15-31
הפרש16
נק'37
מקום5
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'19
נצ'9
תיקו4
הפ'6
שע'18-22
הפרש4
נק'31
מקום6
קבוצהמכבי הרצליה
מש'19
נצ'8
תיקו5
הפ'6
שע'20-25
הפרש5
נק'29
מקום7
קבוצהעירוני קרית גת
מש'18
נצ'8
תיקו5
הפ'5
שע'14-21
הפרש7
נק'29
מקום8
קבוצההפועל ירושלים
מש'19
נצ'7
תיקו6
הפ'6
שע'32-33
הפרש1
נק'27
מקום9
קבוצהמכבי יבנה
מש'18
נצ'6
תיקו8
הפ'4
שע'29-24
הפרש-5
נק'26
מקום10
קבוצהבית"ר תל אביב רמלה
מש'18
נצ'7
תיקו4
הפ'7
שע'28-24
הפרש-4
נק'25
מקום11
קבוצההפועל רמת גן אסי
מש'18
נצ'6
תיקו7
הפ'5
שע'26-21
הפרש-5
נק'25
מקום12
קבוצההפועל ראשון לציון
מש'19
נצ'6
תיקו7
הפ'6
שע'24-27
הפרש3
נק'25
מקום13
קבוצהמכבי אחי נצרת
מש'18
נצ'6
תיקו5
הפ'7
שע'33-26
הפרש-7
נק'23
מקום14
קבוצהעירוני טבריה
מש'18
נצ'5
תיקו5
הפ'8
שע'17-17
הפרש0
נק'20
מקום15
קבוצההכח מכבי עמידר רמת גן
מש'18
נצ'4
תיקו5
הפ'9
שע'24-12
הפרש-12
נק'17
מקום16
קבוצההפועל נצרת עילית
מש'18
נצ'3
תיקו7
הפ'8
שע'25-16
הפרש-9
נק'16
מקום1
קבוצההפועל כפר סבא
מש'18
נצ'10
תיקו5
הפ'3
שע'13-29
הפרש16
נק'35
מקום2
קבוצהבני יהודה תל אביב
מש'18
נצ'9
תיקו8
הפ'1
שע'13-36
הפרש23
נק'35
מקום3
קבוצההפועל בני לוד רכבת
מש'18
נצ'9
תיקו6
הפ'3
שע'18-28
הפרש10
נק'33
מקום4
קבוצההפועל ירושלים
מש'18
נצ'5
תיקו8
הפ'5
שע'15-14
הפרש-1
נק'23
מקום5
קבוצההפועל נצרת עילית
מש'19
נצ'6
תיקו5
הפ'8
שע'29-25
הפרש-4
נק'23
מקום6
קבוצההפועל ראשון לציון
מש'18
נצ'7
תיקו2
הפ'9
שע'26-24
הפרש-2
נק'23
מקום7
קבוצהמכבי אחי נצרת
מש'19
נצ'5
תיקו7
הפ'7
שע'34-28
הפרש-6
נק'22
מקום8
קבוצההפועל רמת גן אסי
מש'19
נצ'5
תיקו7
הפ'7
שע'21-18
הפרש-3
נק'22
מקום9
קבוצהבית"ר תל אביב רמלה
מש'19
נצ'5
תיקו7
הפ'7
שע'25-20
הפרש-5
נק'22
מקום10
קבוצההפועל עפולה
מש'18
נצ'5
תיקו5
הפ'8
שע'27-25
הפרש-2
נק'20
מקום11
קבוצהעירוני קרית גת
מש'19
נצ'5
תיקו5
הפ'9
שע'22-15
הפרש-7
נק'20
מקום12
קבוצהמכבי יבנה
מש'19
נצ'5
תיקו4
הפ'10
שע'33-23
הפרש-10
נק'19
מקום13
קבוצההפועל ניר רמת השרון
מש'18
נצ'3
תיקו8
הפ'7
שע'22-17
הפרש-5
נק'17
מקום14
קבוצהעירוני טבריה
מש'19
נצ'4
תיקו5
הפ'10
שע'33-21
הפרש-12
נק'17
מקום15
קבוצהמכבי הרצליה
מש'18
נצ'3
תיקו6
הפ'9
שע'26-17
הפרש-9
נק'15
מקום16
קבוצההכח מכבי עמידר רמת גן
מש'19
נצ'1
תיקו2
הפ'16
שע'35-7
הפרש-28
נק'5

גביע המדינה

גביע טוטו